weby pro nejsevernější čechy

Rumburské zastupitelstvo, kompetenční spor

Včera (12/4) kolem desáté večer skončilo minulý týden přerušené zasedání rumburských zastupitelů.
Poněkud nepřehledné jednání, které vesničtí politologové označují jako švajnerajn, mělo na programu mimo jiné i odvolávání místostarosty Švába a starosty Sykáčka.
Oba muži (prozatím) zůstali ve svých funkcích a situace zůstává nadálé brizantní. A bizarní.


O co jde?
Poté co vystřídala Dagmar Žáková Miroslava Majzlíka ve funkci tajemníka úřadu (podzim 2010) a začala úřad skutečně řídit narušila na rumburské radnici některé vazby.
Do práce se více zapojil místostarosta Ladislav Pokorný (odvolán z funkce říjen 2011) a i starosta Sykáček se začal více zajímat o dění ve městě. Obrodný proces byl nastartován, nebyl ale přijímán všude se stejným pochopením.
Vše vyvrcholilo nákupem elektronického nástroje Ezak, který slouží k transparentnímu zadávání zakázek a může narovnat a zejména obhájit jejich přidělování.
Ezak a jeho zakoupení se stalo záminkou ke všem dalším tahanicím a přestože ještě minulý týden znělo zasedací místností přitakání takovému nákupu s výhradou, že neproběhl zcela korektně (srovnejte se schválením smlouvy, která potvrdila monopol jedné firmy provozující hrací automaty ve městě nebo s pronájmem městských lesů) včera tento nákup schválen nebyl.
Situace zneklidňuje i vyšší patra ČSSD (Sykáček, Pokorný i Šváb reprezentují tuto stranu) a na jednání dorazil poslanec a boxer Jaroslav Foldyna, který se pokusil situaci uklidnit.
V té souvislosti zazněl z pléna zajímavý návrh, aby si oba muži své spory vyřídili v ringu, který by jim pan poslanec jistě zapůjčil i s boxerskými rukavicemi.
Pro novináře by to jistě bylo zajímavější, než sledovat tato nekonečná jednání.
(Mimochodem: to by mě zajímalo, jaké drogy berou parlamentní zpravodajové; nechápu jak ta jednání mohou ve zdraví přežít).

Po odvolávání – neodvolávání opustila knihovnu, kde zasedání probíhalo, většina občanů, kteří se přišli podívat na vraždění neviňátek a schůze se pomalinku dovlekla ke svému konci.

Zápis z jednání bude v blízké době zveřejněn na stránkách města.