weby pro nejsevernější čechy

Benefizkonzert in Schönborn

Saprlot, nějak se poslední dobou vyskytuji na akcích, které se sice dají fotit, ale napsat o nich něco smysluplného mi činí nemalé potíže. Chybí mi vhodný, pohotový, časově flexibilní a ochotný textař, slečno AMD. Takže nezbývá, než to řešit slovíčkem „Obrazem“ a k tomu opsat z programu:

V rámci slavnostní mše svaté se v neděli 22. dubna 2012 uskutečnil benefiční koncert katolického chrámového sboru SINGFLUT při kostele Svatého Ludvíka, Berlín Wilmersdorf pod vedením Norberta Gembaczka, společně s varnsdorfským Kvíltetem pod vedením Veroniky Matysové a sborem gymnázia Varnsdorf pod vedením Zuzany Jirchářové, to vše na podporu kostela Svatého Františka z Assisi na Studánce.

Stručně – starosta, gympl, institut a Němci, k tomu zima tak příšerná, že mi zamrzla i baterka ve foťáku…

Na webu města:

Všichni, jimž není lhostejný osud novorománského kostela sv. Františka z Assisi na Studánce, mohli přispět svou troškou do mlýna při jeho záchraně.

Všichni, jimž není lhostejný osud novorománského kostela sv. Františka z Assisi na Studánce, mohli přispět svou troškou do mlýna při jeho záchraně a přijít v neděli 22. dubna 2012 na slavnostní mši s benefičním koncertem, pořádanou panem Heinrichem Hillem, který je iniciátorem právě probíhajících oprav. Na organizaci se podílelo Sdružení pro záchranu kostela na Studánce, biskupské Gymnázium Varnsdorf a Schrödringův institut.

Ze širokého okolí přijelo na kolech, auty nebo bylo dovezeno speciálním autobusem vypraveným z Varnsdorfu, více než šest desítek posluchačů. Publikum bylo tvořeno zhruba padesát na padesát českými i německými návštěvníky, a tak po krátkém přivítání starostou města Varnsdorf Martinem Loukou, a samozřejmě Heinrichem Hillem, byla mše svatá sloužena v obou jazycích.

Mši celebroval kanovník P. Karel Havelka, koncelebrovali P. František Hylmar, provinciál Jezuitů v České republice a Monsignor Winfried Pilz, varnsdorfský rodák, někdejší prezident Tříkrálové sbírky, která má na starosti dětské misie ve světě. Zapojil se též ředitel BGV, trvalý Jáhen Jiří Čunát, který se také ujal kázání v češtině, a pak při přijímání doprovodil na kytaru sboristy biskupského Gymnázia Varnsdorf vedené Zuzanou Jirchářovou. Celou mši pak provázel zpěv katolického chrámového sboru Singflut působícího při kostele Sv. Ludvíka v Berlíně pod vedením Norberta Gembaczkyho a varnsdorfského komorního pěveckého tělesa Kvíltet se sbormistriní Veronikou Matysovou. Všechny tři sbory po skončení mše ještě zazpívaly posluchačům několik písní ze svých repertoárů.

Kostel sv. Františka z Assisi byl postaven v letech 1869–72, a od roku 1945 si vesele chátrá, díky výraznému poklesu obyvatel obce a ochabnutí vztahu ke katolické víře. Takže veliké poděkování určitě patří paní Marii Henke, která se o kostel v rámci svých možností celý život stará, samozřejmě organizátorům oprav a nedělní mše svaté, a v neposlední řadě také všem, kteří na tento benefiční koncert přišli, za přičinění, aby tato studánecká dominanta zůstala zachována i příštím generacím.

Text Alena Marie Dančová

Tagy