weby pro nejsevernější čechy

V kostele sv. Jiří v Jiříkově zazní romská gospelová kapela

Dva koncerty šestičlenné pop rockové kapely F6 ze Slovenska uspořádá koncem dubna Římskokatolická farnost Jiříkov. Koncert nabídne v regionu nepříliš častý hudební žánr, jímž je gospel. Veřejnosti je určeno představení, které se uskuteční v pátek 27. dubna od 17.00 hod. v kostele sv. Jiří v Jiříkově. Druhé vystoupení proběhne v Dětském domově v Jiříkově. Hudební vystoupení je určeno všem obyvatelům města bez ohledu na národnost a barvu pleti.  

Po obou vystoupeních proběhne setkání se členy romské gospelové kapely F6, která vydala již dvě CD. „Členové skupiny F6 jsou přesvědčeni, že i Romové mohou provozovat serózní umění. Vyprávět se bude o aktivním zapojení členů kapely do činnosti skautského oddílu a organizování volnočasových akcí, jakými je například pořádání romského festivalu Festrom“ vysvětlila Evelyn Bernardová, pastorační asistentka jiříkovské farnosti.

https://youtu.be/oVmO_82RC7Y
Římskokatolická farnost Jiříkov zajišťuje od roku 2007 mimo jiné mimoškolní zájmovou činnost pro romské děti ve věku 5-14 let z Jiříkova. „Kroužek funguje v období školního roku a pravidelně ho navštěvuje na 35 romských dětí z Jiříkova. Nabídnuto jim je doučování, výuka náboženství a výtvarné aktivity. Mnohaletá spolupráce s romskými dětmi ukázala, že těmto dětem dlouhodobě chybí pozitivní motivace k dalšímu vzdělávání a nalezení pracovního uplatnění. Koncerty romské gospelové kapely se mají stát vhodnou inspirací dětem i dospělým nejen z romské komunity,“ uvedl páter Jozef Kujan.
Koncerty pořádá Římskokatolická farnost Jiříkov za podpory Gymnázia Varnsdorf, Dětského domova se školou v Jiříkově a Schrödingerova institutu a je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Vstupné je dobrovolné.