weby pro nejsevernější čechy

Z lesů, luk a strání

V pátek 10. dubna 2014 proběhla další z vernisáží, tentokrát v Základní umělecké škole ve Varnsdorfu.

Nevím, kolik místních tuší, že i v naší ZUŠce se nachází výstavní prostor, kde je možno se setkávat s výtvarným uměním. Příležitost se s výstavní síní seznámit poskytla vernisáž výstavy místní amatérské malířky Jiřiny Novákové, na které se navíc netradičně setkalo i několik odlišných „světů“ – členové KPMV, turisté i tradiční návštěvníci kulturních akcí. Samozřejmě nechyběla hudební produkce v podání osvědčených žáků ZUŠ (housle – Tomáš Friese, saxofon – Barbora Ptáčková / klavírní doprovod – Tomáš Bubla).

Pokud vás kroky tedy do ZUŠky zavedou, nezapomeňte zahnout doleva, za šatnami si výstavu můžete prohlédnout.