weby pro nejsevernější čechy

Nebezpečný přechod v blízkosti MŠ Zahrádka Varnsdorf

Ve čtvrtek 16. 4. 2015 uspořádala mateřská škola Zahrádka ve Varnsdorfu za grantové podpory Města Varnsdorf, sponzorských darů od rodičů a dalších sponzorů dopravní akci s názvem „Dopravní odpoledne v MŠ Zahrádka“, která byla součástí projektového týdne věnovaného dopravě.

Během akce si děti ověřily získané vědomosti z dopravní výchovy, seznámily se s prací záchranářů RZS Rumburk prostřednictvím J. Hozákové a M. Adámka, prohlédly si sanitku varnsdorfské nemocnice a užily si s rodiči zábavné odpoledne. Vyvrcholením celé akce bylo upozornění na nebezpečný přechod v zatáčce ulice Kmochova, přes který denně rodiče i děti z MŠ Zahrádka přecházejí silnici. Naše heslo: „Hlavně bezpečně!

Kolektiv MŠ Zahrádka

SAM_8022.JPG

SAM_8031.JPG

SAM_8032.JPG

foto: Hana Dojčánová

ředitelka – Mgr. Helena Šmídová

Mateřská škola Varnsdorf

Pražská 2812, PO

tel.: +420775872658

www.mszahradkavdf.cz