weby pro nejsevernější čechy

Nabídka Lorety Rumburk o letní turistické sezóně 2015

Hlavní turistická sezóna přináší v barokní památce Loreta Rumburk novinky pro děti i dospělé.

Loreta Rumburk – celkový pohled na kostel sv. Vavřince, loretánskou kapli a ambit (foto Jiří Stejskal)

Vedle představení pašijového betlému to jsou červnové komentované prohlídky města pro návštěvníky Rumburku. Po celé letní prázdniny se budou nabízet speciální prohlídky pro děti od 5 let. Seznámení s běžně nepřístupnými prostory klášterního kostela a vstupní budovy umožní začátkem léta dvě Prohlídky technického zázemí.

Loretánská kaple s ambitem v Rumburku je sakrální kulturní památka. Nachází se v Českém Švýcarsku. Celoročně je otevřená pro kulturní a vzdělávací aktivity. V loňském roce navštívilo Loretu Rumburk rekordních 13 100 turistů a poutníků. Dosavadní průběh návštěvnické sezóny naznačuje, že letos bude zájem návštěvníků ještě vyšší. Němečtí turisté hojně využívají Dráhy národního parku. Loreta Rumburk je přístupná od úterý do soboty – od dubna do října od 10.00 do 17.00 h., od listopadu do března od 9.00 do 16.00 h. Spravuje ji Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Prohlídky Rumburkem s průvodcem proběhnou ve čtvrtek 4. 6., 11. 6., 18. 6. a 25. 6. 2015 od 17.00 h. Při hodinovém putování si zájemci prohlédnou architektonické zajímavosti města.O letních prázdninách, od 27. června do 29. srpna jsou na programu Hravé prohlídky Lorety pro děti. Netradiční seznámení s loretánským příběhem je určeno dětem od 5 do 11 let. Pouze dvakrát, v sobotu 27. června a 4. července 2015 od 10.00 h. se zájemců otevřou běžně nepřístupné prostory. Prohlídky technického zázemí Lorety Rumburk zájemce provedou od střechy vstupní budovy po kryptu kostela sv. Vavřince. Letní měsíce patří česko-německé výstavě Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska. Ta prostřednictvím komiksů seznámí s původními německými pověstmi o vzniku poutních kaplí a křížových cest.

Loreta Rumburk je místem, kde smysluplně prožije svůj čas rodina s dětmi, věřící poutník, turista i student. Otevřená je zájemcům o historii, architekturu a církevní dějiny z Rumburku, České republiky a zahraničí. Nabízí klidný prostor pro rozjímání a srozumitelné a nenásilné vyprávění příběhů z Bible. Postupně restaurovaný barokní areál s kvalitní architektonickou a uměleckou výzdobou slouží jako muzeum architektury pod širým nebem, v němž se poskytují informace, odehrávají netradiční prohlídky, konají výstavy a přednášky, pořádají koncerty duchovní hudby a udržuje betlemářská tradice.

Novinky v Loretě Rumburk pro hlavní turistickou sezónu 2015 (vícewww.loretarumburk.cz):

1. 4. – 23. 5. 2015, úterý – sobota, 10.00 – 17.00 h. – Pašijový betlém v Loretě Rumburk. Betlém z roku 2015 se představuje v kapli Panny Marie Lurdské. Pořádá ŘKF Rumburk.

čtvrtek 4. 6., 11. 6., 18. 6. a 25. 6. 2015 od 17.00 h. – Rumburkem s průvodcem. Komentované vycházky za architektonickými zajímavostmi města. Součástí je krátká prohlídka loretánské kaple Panny Marie. Délka trvání 90 min. Minimální počet účastníků: 5 osob. Cena 100 a 60 Kč. Rezervace na e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz, GSM +420 604 555 922. Sraz před Loretou Rumburk v 16.45 h.

sobota 27. 6. a 4. 7. 2015, 10.00-11.30 h. – Prohlídky technického zázemí Lorety Rumburk. Komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor od střechy vstupní budovy po kryptu kostela sv. Vavřince.

27. 6. – 29. 8. 2015, úterý – sobota, 15.00 – 16.00 h. – Prohlídka Lorety Rumburk pro děti. Hravé seznámení s loretánským příběhem. Pro děti od 5 do 11 let.

7. 7. – 31. 10. 2015, úterý – sobota, 10.00 – 17.00 h. – Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska. Komiksové putování po sakrálních památkách Šluknovska. Pověsti poutních kaplí a křížových cest v obrazech. Pořádá ŘKF Rumburk.

Hledačka „Rumburská procházka staletími“ aneb „Putování v čase od gotiky po 20. století“ – Fyzicky a intelektuálně nenáročná hledačka (quest) je určena rodinám s dětmi a zvídavým dospělým. Trasa hledačky je dlouhá 1,6 km. Hledačku je možné absolvovat celoročně. Poklad v Loretě Rumburk je k dosažení pouze v otevírací době kulturní památky.

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka

Římskokatolická farnost Jiříkov

Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

Tagy