weby pro nejsevernější čechy

Info ze 7. jednání Zastupitelstva města Varnsdorf 28. 5. 2015 (o záchranné službě ve Varnsdorfu)

Ve čtvrtek 28. 5. 2015 jsem zajel na jednání Zastupitelstva Varnsdorfu. V bodu dotazy, připomínky občanů jsem přednesl dotaz a námět ohledně dostupnosti záchranky ve městě a okolí. Chtěl jsem vědět, jaký je výsledek jednání, které vedl starosta Ing. Horáček s radními – ředitelem nemocnice MUDr. Járou a lékárníkem PharmDr. Šmídem.

Slova se ujal doktor Jára, který shrnul situaci kolem historie záchranky a snah o její dostupnost ve Varnsdorfu. V roce 1985 bylo při ARO rumburské nemocnice zřízeno mobilní pracoviště, které postupem času přešlo pod okresní úřad. Podrobnosti o vývoji ZZS v Rumburku ZDE. V 90.letech ve Varnsdorfu fungovalo stanoviště RZS, které později bylo zrušeno. Podle mých informací zde působila posádka záchranářů při Lékařské službě první pomoci v nočním výjezdu a o víkendech nepřetržitě od roku 2000, 2003 zde byla služba zrušena a sanitka se přesunula do Velkého Šenova na tamní zdravotní středisko.

Dr. Jára jednal s ředitelem ZZS ÚK dr. Dejlem o možnosti působení jejich posádky v naší nemocnici. Prostory pro sanitku jsou připraveny, zázemí pro personál je možné zajistit. Dr. Dejl uvedl, že Ústecký kraj odmítá zřízení stanoviště jako neopodstatněné. Pokud ale dostane pokyn od krajského úřadu, mohlo by stanoviště ve Varnsdorfu vzniknout. Mluvil také o úrazové ambulanci v nemocnici. Na tuto přispívá Město cca 1,5 mil. Kč ročně.

Ptal jsem se na statistiku ošetření > ročně zde ošetří cca 6 tisíc případů (!)

Zastupitel Jiří Sucharda přišel s informací, že jako pracovník krizového řízení MěÚ Varnsdorf oslovil krajskou záchranku. Ta mu poslala několikastránkový elaborát s vyjádřením. Dokument by snad měl by být k dispozici naskenovaný – dáme vám vědět až bude mít k dispozici.

Do diskuze přispěl i zastupitel Ing. Draský, který se zmínil o nedávném případu, kdy do jejich firmy přijela sanita ZZS k úrazu za více než 30 minut (!) – tento případ by měl být prošetřen. Dr. Šmíd uved se domnívá, že by zastupitelé zřízení stanoviště ve městě uvítali a podpořili.

Na nedávném rumburském MČR v přespolním běhu jsem měl možnost mluvit s hejtmanem Ústeckého kraje Ing. Bubeníčkem, ptal jsem se na možnost zlepšení dostupnopsti neodkladné zdravotní péče. Řekl, že je třeba, aby se na kraj obrátilo oficiálně Město Varnsdorf. V případě spolufinancování by bylo možné ve Varnsdorfu stanoviště zřídit.

Ptal jsem se pana starosty jestli Město oficiálně jedná s Ústeckým krajem. Proběhla jednání pracovníků městského a krajského úřadu.

Oficiální žádost o zřízení stanoviště nebyla podána! Je tedy na čase, urgovat a přimět vedení Města žádost odeslat.

Jsem připraven vedení Města pomoci. V nedávném emailu jsem navrhl, aby kraj požádali o podrobnou statistiku práce ZZS ve VDF/RBK a okolí. Bez podkladů se nehneme!

Pavel Vodička ml.

Tagy