weby pro nejsevernější čechy

Benefiční koncert pro Matěje proběhl se vší parádou na Kopečku

Dovolil jsem si protentokrát převzít břímě Dušanovo a informovat o proběhnuvším benefičním koncertě, který se uskutečnil ve středu 10. 6. v kostelíku vedle čajovny Na Kopečku. Od šesti hodin zde vystupoval rumburský gymnaziální sbor N.T.C, pan Müller s paní Brábníkovou a vše uzavírala přeživší dvojice z kapely The PIX.

V rámci projektu ,,Já, občan“, který už několik let probíhá na Gymnáziu Rumburk a účastní se ho jak sedmá třída čili sekunda, tak první ročníky vyššího gymnázia, byl uspořádán benefiční koncert na podporu k vozíku připoutaného Matěje Sliwaka. Ten momentálně chodí do druhé třídy ZŠ Pastelka a výtěžek z koncertu poputuje na jeho ozdravný pobyt v lázních.

Koncert zařídila konkrétně skupina holek z prvního ročníku ve složení Martina Barkovská, Jana Masařová, Nikola Kováčová, Eliška Papežová a Tereza Hofmanová.

Večer otevřel sbor N.T.C. pod vedením Kateřiny Müllerové. Na líbivé tóny gymnaziálního uskupení navázal manžel sbormistryně Michal Müller a Klára Brábníková. Z dua, v němž pan Müller vyluzoval nádherné zvuky z neobvyklého nástoje jménem citera a paní Brábníková k tomu přidala svůj majestátní hlas, šel doslova mráz po zádech.

Poslední pak vystoupila tentokrát nekompletní kapela The PIX, jelikož jeden z členů – Jonáš Freundorfer někde v daleké Praze bojoval o svou budoucnost. Ale dvojice Čech – Čech dokázala důstojně zvládnout svůj part a zakončit tak slunečnou středu.

Pozitivní je, že lidská solidarita ještě existuje, neboť se po závěrečném sečtení vybralo 6650,- Kč. Všem, kteří přispěli, patří obrovský dík.


Na akci se pohybovali dva naši fotografové: Dušan Blanár a Jakub Trmal.