weby pro nejsevernější čechy

Městská knihovna Varnsdorf vyhlásila vítěze Drápandy 2015

V pátek 12. června 2015 vyhlásila Městská knihovna Varnsdorf výsledky dětské literární soutěže Drápanda 2015.

V horkém předletním odpoledni nezaváhalo více než šest desítek statečných soutěžících a jejich rodičů a přátel z Varnsdorfu i ze vzdálených míst republiky a zúčastnilo se slavnostního programu. Ten připravil tradiční tým varnsdorfské Městské knihovny (Ilona Martinovská, Miroslava Müllerová, Hanka Těšitelová a Milan Hrabal) ve spolupráci s pětičlenným Volným recitačním sdružením Gymnázia Varnsdorf vedeným Darinou Bočkovou a Ladislavem Saifertem, který obstaral hudební doprovod.

Odborná porota ve složení PaedDr. Ivo Harák, Ph. D. (předseda), Mgr. Miroslava Kubešová a PhDr. Vladimír Píša vybírala z 93 soutěžících z celé republiky a ocenila 23 z nich, přičemž nejvíc ocenění získalo suverénní Gymnázium Varnsdorf: 7 oceněných!

Výsledky dětské literární soutěže Drápanda 2015

1. kategorie (6.-7. třídy ZŠ a prima + sekunda gymnázií)

Poezie

1. místo: Gabriela Hrabalová (Gymnázium Varnsdorf)

2. místo: Laura Juříčková (ZŠ Edisonova Varnsdorf)

3. místo: Matěj Gerhát (Gymnázium Varnsdorf) / Jan Lorenc (Gymnázium Varnsdorf)

Próza

1. místo: Kateřina Beličková (ZŠ Edvarda Beneše Písek)

2. místo: Anna Nováková (ZŠ a MŠ Bernartice u Trutnova)

3. místo: Alena Bruthansová (První jazyková ZŠ Praha)

čestné uznání:

Kristýna Háblová (Gymnázium a jazyková škola Zlín)

Natálie Kozová (ZŠ Vrchlického Liberec)

Jiří Ryjáček (Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník)

Nela Petružálková (Gymnázium Varnsdorf)

Natálie Susová (Gymnázium Varnsdorf)

Eliška Pavlovcová (ZŠ Edvarda Beneše Písek)

Michal Vaňata (Gymnázium pod Svatou Horou Příbram)

2. Kategorie (8.+9. třídy ZŠ a tercie + kvarta gymnázií)

Poezie

1. místo: Alena Švihlíková (Gymnázium Varnsdorf)

2. místo: Anna Sochorová (Gymnázium Ústavní Praha)

3. místo: Tomáš Vaňata (Gymnázium pod Svatou Horou Příbram)

čestné uznání:

Markéta Matějová (Gymnázium Postupická Praha)

Próza

1. místo: Marie Hedvíková (Gymnázium Varnsdorf)

2. místo: Michal Špitalský (ZŠ Ústí nad Orlicí)

3. místo: Anna Leuchterová (ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad)

čestné uznání:

Sára Svobodová (Katolické gymnázium Třebíč)

Klára Moravcová (Gymnázium Český Těšín)

Programem provázel autor scénáře Milan Hrabal. V úvodu promluvil místostarosta Roland Solloch, program uzavřela ředitelka knihovny Ilona Martinovská.

Již tradičně knihovna vydala sborník nejlepších prací nazvaný „Drápandění“ ilustrovaný šestadvaceti svěřenci učitelky ZUŠ Varnsdorf Iriny Děněžkiny. Sympatické je, že sborníky byly ten den k dispozici a každý, kdo se na něm podílel, obdržel výtisk. Vydání sborníku jakož i celé konání soutěže finančně podpořily: Ministerstvo kultury ČR a Město Varnsdorf. Pro zájemce je k zakoupení přímo v knihovně.

Po skončení oficiálního programu byl pro oceněné malé literáty uspořádán tvůrčí literární seminář vedený jednou z členek poroty Miroslavou Kubešovou.

A na závěrečném posezení s porotci už se připravovaly plány na prohloubení lektorské činnosti v návaznosti na příští ročník Drápandy, který by měl být vyhlášen opět za dva roky, tedy na rok 2017.

Tagy