weby pro nejsevernější čechy

Ojedinělá výstava zachycuje pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska

Léto a podzim v Loretě Rumburk patří česko-německé výstavě Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska / Sagen und Begebenheiten im Wallfahrtsstätten im Schluckenauer Gebiet.

Kresba: Petr Herold,Výstava Pověsti a příběhy Poutních míst Šluknovska, výřez Loretánská legenda

Unikátní autorská výstava je určena zvláště rodinám s dětmi a všem, kdo mají rádi regionální pověsti. Zatímco předchozí výstavy o sakrální architektuře regionu přibližovaly historii poutních míst a křížových cest Šluknovska, nová výstava dává od 7. července 2015 prostor obrazovému ztvárnění pověstí. Symbolické putování za sakrální architekturou regionu seznamuje s pověstmi o vzniku šesti poutních kaplích a vybraných křížových cest. Výstava nabízí dvanáct příběhů na 20 výstavních panelech o rozměrech 60 x 80 cm. Autorem kreseb je Petr Herold a textů Rostislav Křivánek. Dětští návštěvníci mají k dispozici výtvarný koutek, pracovní listy a čtecí lavičky. V ambitu Lorety Rumburk je výstava k vidění do 31. října 2015. Přístupná je od úterý do soboty od 10.00 do 17.00 h. Vstupné je 50 a 25 Kč. Výstavu pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk za podpory Ministerstva kultury. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 7. července 2015 od 17.00 h. Součástí slavnostního zahájení výstavy je vystoupení hudebního kvarteta Ámos, které přiblíží duchovní písně regionu.

Návštěvníci výstavy „Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska“ se prostřednictvím komiksů seznámí s původně německými regionálními pověstmi. Ty vypráví o událostech 17. až 19. století, které doprovázely založení poutních kaplí a křížových cest v regionu původně zvaném Böhmisches Niederland. Výstava přibližuje zázračné události, k nimž došlo na místě poutní baziliky minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově, loretánské kaple v Rumburku, kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově, kostele Panny Marie Sněžné ve Sněžné u Krásné Lípy, kaple sv. Anny na Annabergu u Lobendavy, křížové cestě na Křížovém vrchu v Jiřetíně pod Jedlovou a křížové cestě na Křížovém vrchu ve Šluknově. Obrazového ztvárnění se dočkaly i další vybrané sakrální památky.

Výstava bude v Loretě Rumburk k vidění do 31. 10. 2015, poté se představí na dalších místech v regionu, např. v Centru setkávání v Dolní Poustevně, v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, v Městské knihovně Varnsdorf, v Informačním středisku v Lipové a na zámku ve Šluknově. Nastálo bude od roku 2017 k vidění v Loretě Rumburk.

Dětské návštěvníky provedou výstavou pracovní listy a čtecí lavičky, na nichž si budou moci číst regionální pověsti. Dětská fantazie dostane prostor ve výtvarném koutku, kde si zájemci mohou namalovat vlastní ilustrace jednotlivých pověstí. Ty nejhezčí se stanou součástí výstavy. Výstavu doplní česko-německá brožura autorských pověstí Rostislava Křivánka „Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska“, jež se zájemcům prvně představí v sobotu 12. září 2015 při Loretánských slavnostech 2015 v Rumburku.

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka

Římskokatolická farnost Jiříkov

Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

Tagy