weby pro nejsevernější čechy

Tátafest 2015 v Doubici v Českém Švýcarsku

„Chceme upozornit na to, že otcové jsou důležití pro děti, rodiny i společnost. A že si zaslouží svůj svátek.“
Neformální happening konaný u příležitosti Dne otců v prostoru hudebního klubu Fabrika byl pohodovou akcí, patřil hlavně tátům a jejich dětem. Stavěla se věž ze dřeva, házelo se kládou, střílelo se na plechovky, poznávala se zvířata v soutěži o „zlatou lopatu“. Opékaly se buřty, děti se učily základy řecko-římského zápasu, debatovalo se, přijel policejní vůz, který si děti mohly prolézt, všem hrála novoborská kapela Cháska, tancovalo se..prima odpoledne! Díky všem, kteří se podíleli.
Akci pořádalo občanské sdružení Krásnolipsko ve spolupráci s Ligou otevřených mužů jako již třetí společnou akci (přednáška na konferenci Prolínání Světů, workshop Táta na roztrhání)
Den otců je svátek, který se slaví na celém světě, například v Německu, v Austrálii nebo USA – kde také vnikl. A to díky ženě: Sonora Smart Dodd chtěla vzdát hold svému otci, který ji spolu se čtyřmi sourozenci po smrti matky vychoval. Den otců tedy existuje už sto let. A u nás?


Za myšlenkou Tátafestu stojí Liga otevřených mužů (LOM). Tátafest LOM pořádá od roku 2007! Od prvních ročníků spolupracuje při jeho realizaci s rodinnými a komunitními centry. V roce 2012 vzniklo rovnocenné partnerství s jejich střešní organizací Unií center pro rodinu a komunitu.

Aleš Kubica

Tagy