weby pro nejsevernější čechy

Loreta Rumburk od července nabízí výstavu komiksů

V úterý 7. července 2015 odstartovala v Loretě Rumburk výstava „Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska„.

Prostřednictvím komiksů umožňuje výstava putovat po sakrálních památkách regionu. Česko-německé komiksy až do října přibližují zázračné události, které předcházely výstavbě poutních kaplí a vybraných křížových cest v regionu. Dvanáct příběhů na dvaceti výstavních panelech nabízí autorské kresby a příběhy Petra Herolda a Rostislava Křivánka. Během slavnostního zahájení vystoupilo hudební kvarteto Ámos, které zahrálo duchovní písně regionu. Výstavu doplňují čtecí lavičky, na nichž se pověsti dají přečíst v ucelené podobě, a dále pracovní listy a výtvarný koutek. Výstava v barokní sakrální památce Loreta Rumburk probíhá od 7. 7. do 31. 10. 2015. Přístupná je od úterý do soboty od 10.00 do 17.00 h. Vstupné je 50 a 25 Kč. Výstavu pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk za podpory Ministerstva kultury.

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka

Římskokatolická farnost Jiříkov

Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

Fotografické ohlédnutí za vernisáží výstavy Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska (foto Klára Mágrová a Filip Mágr)

Tagy