weby pro nejsevernější čechy

Srpnová slavnost Porciunkule v Loretě Rumburk se poprvé slavila před 330 lety

Tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule se uskuteční v sobotu 1. srpna 2015 od 10.00 do 17.00 h. v barokní sakrální památce a mariánském poutním místě Loreta Rumburk.

Poprvé se v Rumburku slavila před 330 lety. Hlavním celebrantem mše svaté je františkán P. Ignác Majvald OFM z Římskokatolické farnosti Liberec – Ruprechtice. Součástí slavnosti je vedle mše svaté výstava „Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska„, koncert René Habicha v loretánské kapli a komentovaná prohlídka pro děti. Odpustkovou slavnost pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Vstup na slavnost je volný.

Svátek Porciunkule má v Rumburku více než třistaletou tradici. „S Rumburkem je slavnost spojena 330 let. Pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule prvně slavili řeholníci z kapucínského kláštera u sv. Vavřince v létě roku 1685. Pro Loretu, která byla vybudována roku 1707 v těsné blízkosti kláštera a do roku 1950 ji spravovali kapucíni, byla Porciunkule každoročně nejvýznamnější církevní slavností. Účastnili se jí poutníci z oblasti severních Čech a Horní Lužice,“ vysvětluje páter Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Rumburku a okolí.

Program slavnosti Porciunkule 2015 v Loretě Rumburk:

10.00-17.00 výstava Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska (ambit)

14.00-15.00 hravá prohlídka Lorety Rumburk pro děti

15.00-15.45 koncert René Habicha (loretánská kaple Panny Marie)

16.00-17.00 mše svatá (klášterní kostel sv. Vavřince), hlavní celebrant P. Ignác Majvald OFM z Římskokatolické farnosti Liberec – Ruprechtice

17.00-17.15 loretánská litanie (loretánská kaple Panny Marie)

více na www.loretarumburk.cz

Slavnost Porciunkule je tradičně spojena s mnišskými řády, které se hlásí k odkazu sv. Františka z Assisi a s možností získat plnomocné odpustky. Slavnost Porciunkule je spjata s osobností sv. Františka z Assisi, který se ve 13. století nedaleko Assisi staral o kostelík zasvěcený Panně Marii Andělské, nazývaný Porciunkule (v překladu dílek, lat. portio – podíl. Zde se po návratu z Říma se svými bratry usadil, zde spolu se sv. Klárou založil 2. františkánský řád a připravil počátek řádu klarisek, a zde také zemřel. Podle tradice obdržel sv. František od papeže Honoria III. pro tento kostelík privilegium plnomocných odpustků, které pak následující papežové potvrdili a rozšířili i na další kostely. Datum svátku je stanoveno na 2. srpna nebo nejbližší dny.

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka

Římskokatolická farnost Jiříkov

Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

Tagy