weby pro nejsevernější čechy

Alfred Strejček, Jan Amos Komenský, varhany a renesanční hudba – dvě nedělní odpoledne ve Filipovské bazilice

Ve Filipově probíhá tradiční prázdninový maraton varhanní duchovní hudby. Zájem o program devátého ročníku tohoto festivalu je nemalý!

Třetí koncert letošního festivalu Varhanní duchovní hudba ve Filipově, který se konal 19. 7., měl podtitul Dialog a přinesl všem, kdo přišli, zážitek opravdu nezapomenutelný. Špička v oboru umělecký přednes – Alfred Strejček – zářil. Slyšeli jsme mj. úryvky z jeho pořadu o J. A. Komenském, které byly předneseny v čestině, angličtině, italštině, němčině nebo modlitbu ve stáří sv. Františka Saleského, při které jsem se musela smát, jak byly některé z myšlenek trefné. Na varhany zahrál skvěle Jiří Chlum, kterého všichni znají jako organizátora festivalu a průvodce programem při ostatních koncertech. Jeho hra doplnila mluvené slovo a koncert měl tak vysokou úroveň. Na koncert přišlo asi 120 lidí, kteří ocenili výkony umělců potleskem vestoje.

Další koncert v neděli 26. 7. tentokrát potěšil vyznavače renesanční hudby. Uskupení Tre Cantus z Německa ve složení Jana Karin Adam z Postupimi a Franns Promnitz z Lipska zaujalo komorním provedením skladeb. Slyšeli jsme zpěv, hru na portativ – což je malý přenosný píšťalový nástroj, předchůdce varhan. Na úvod a závěr samozřejmě zněly velké filipovské varhany. Kostel nebouřil mohutným varhanním zvukem, ale to posluchačům, kterých na koncert přišlo asi 90, nevadilo, alespoň se mohou těšit na příští neděli. Další koncert bude sólový varhanní a představí se mladý varhaník z Crostau Lucas Pohle.

foto: Jakub Trmal

Tagy