weby pro nejsevernější čechy

Mátohy

Samozřejmě – je horko. Když už trvalo asi desátý den, kouknul jsem se nějakou náhodou na CNN a zrovinka tam byla předpověď “světového” počasí. Tak jsem uviděl mapu Evropy, kde nad námi (Česká republika=Czechia) plus nad naším okolím – Polsko, Německo, Rakousko – visel nechutně nafialovělý koláč, lemovaný kruhy temně rudé barvy. Teploty blížící se 40°… To ale víme. Veselý chlapík, stojící kdesi v Atlantě (USA, Texas) v klimatizovaném studiu pravil s pusou od ucha k uchu, že “teploty ve střední Evropě se deset dní drží deset stupňů nad průměrem”. A to je ten trik, docvaklo mi. A ten koláč vedra se prostě jen přestěhoval pár set kilometrů severněji, než býval v minulosti. Máme tu počasí přináležející (učebnicově) státům kolem Středozemního moře. A oni mají to naše.

Tady by se nabízelo, vzhledem k titulku, který by přece jenom měl mít nějakou souvislost s textem, že budu tvrdit, jaká jsem z toho vedra mátoha. Popřípadě, jaké jsou mátohy i členové rodiny. Přeludy, mrákoty, přízraky, obludy – to jsou zhruba významy slova “mátohy”, které jsme – stejně jako ministra financí – převzali od Slováků.

A už jsem u toho.

Mátohami jsem nemyslel naši familii či dokonce sám sebe. Velice přesně mám na mysli naši nic nedělající vládu, tu sbírku sebestředných koncentrovaných eg (ech!), česky nesjpíš “sobíšků”, která dělá něco jen ve chvíli, kdy už prostě “musí”. Pokusím se vysvětlit:

Třeba s tím horkem, které začíná vyvolávat nedostatek vody. Léta, dlouhá léta se hovoří o tom, že v minulosti (bolševická totalita) se cosi velice zásadně pokazilo v oblasti vodního hospodářství. Počínaje debilním “vyrovnáváním” vodních toků, betonováním koryt řek i říček, až třeba po tu prokletou melioraci, která možná tehdy dočasně pomohla kravám k sušším pastvinám, ale ve finále vyrobila z kdysi šťavnatých luk úhor, vyprahlá “čumbrkiště”. A teď najednou čtu, že vláda rozhodla o vypracování konceptu zlepšení zadržování vody v přírodě. Se picnu, neasi!

Oni (vláda) jsou tak geniální, že když už vysychají studny, z Labe je trapný čůrek, houby zalezly někam k Austrálii, tak oni navrhují vypracování koncepce! Vsadím se o kilo svíčkové (tradiční rodinná jednotka při sázkách mezi členy mišpoche), že ta koncepce (možná dokonce více než jedna) je dávno hotova, jenom nebyla “politicky” použitelná. Podobně, jako jsou v podstatě desítky let jasné koncepce budování dálnic a vysokorychlostních silnic v naší kotlině. Jen je nikdo dosud “nepotřeboval” použít. Politika tu není, jak se říká, uměním možného. Je to přesně naopak – alespoň u nás – je to spíše umění dělat pokud možno co nejméně a až pět minut po “dvanácté”.

A když už jsem u toho. Naprosto stejné je to s tou problematikou “uprchlíků”. O tom, že nastanou velké, opravdu velké přílivové vlny imigrantů z Afriky se ví – pozor! – několik desítek let! Od toho jsou na světě odborníci “na budoucnost”. Studií o tom, kdy a jak a kolik imigrantů se z těch či oněch důvodů začne valit do bohatších oblastí světa (nejen v Evropě) existují bambili’ony. Jen – jak shora řečeno – je politici nechtěli brát na vědomí, protože to jsou vyhlídky nepěkné a oni nechtěli svým národům sdělovat cosi nepříznivého. A jestli je v minulosti nebrali vážně politici tzv. “západních” zemí, pak u nás (včetně slavného Prognostického ústavu, buňky KGB v ČSSSR) se na to dlabalo úplně. A dlabe i teď. Sousední Německo skutečně má problém s uprchlíky. Letos jich tam (zatím) přibylo 190.000. A celkově – německé úřady řeší celkově téměř 500.000 žádostí o udělení povolení k pobytu. Ugh!

U nás je to pár stovek – a politici řvou, jak prokopnutí tuři, že máme problém.

Já říkám: Ano, máme problém. Velký problém. Jsou jím naši vrcholní politici. Dokonalí neodbornící na cokoli…