weby pro nejsevernější čechy

Židovské hřbitovy

Četné hřbitovy na našem venkově a ve městech svědčí o tom, že židé sehráli význačnou hospodářskou i kulturní roli. Na celé řadě z nich spí svůj věčný sen význační učenci, vědci a umělci, jsou však i posledním místem odpočinku předků, jejichž potomci zahynuli v nejhrůznějších koncentračních táborech…

Židovské hřbitova v Čechách a na Moravě / Jan Heřman

Tagy