weby pro nejsevernější čechy

Loretánské kaple

Typologicky specifická skupina staveb, vázaná dobou vzniku, účelem a řadou znaků, vyplývajících ze závislosti na Santa Case v italském Loretu. Loretánská kaple je zvláštní typ kaple stylově napodobující Svatou chýši, legendární obydlí Panny Marie, kde měl být z Ducha Svatého panensky počat Ježíš Kristus. Tyto kaple byly stavěny po celé Evropě především v 16. až 18. století jako jeden z projevů barokní zbožnosti.

Loretánské kaple v Čechách a na Moravě / Jan Bukovský; wikipedie

Tagy