weby pro nejsevernější čechy

Náhodou pro klavichord

Jak vidno, záchrana klavichordu je v plném proudu a ani tento víkend toho nebyl ušetřen. Prostory rumburského muzea dnes posloužily k vystoupení skupiny Náhodou.
foto: Jakub Trmal

Již 13. koncert, který se kvůli sbírce pořádá, proběhl v neděli 14.10.2012 od 17:00. O Náhodou jsme už napsali tolik článků, že snad ani nemá cenu je představovat. Ve zkratce: mladá talentovaná hudební skupina o čtyřech lidech hrajících folk.

Pravidla vybírání peněz se od minulého koncertu změnila, protože systém dobrovolného vstupného nezafungoval moc dobře. Tentokrát bylo alespoň 30 Kč povinných. Samozřejmě chceme poděkovat všem, kdo přispěli na tuto opravu, protože se jedná o opravdu cenný hudební nástroj – klavichord, který pochází ze Stradalovy pozůstalosti. (Sbírka ale stále není u konce.)

O lidi nouze nebyla, sál muzea se téměř zaplnil a výběžanský tým napočítal kolem padesáti lidí. Celý koncert se velmi vyvedl, lidé si klasický přídavek vytleskali a nějaké ty malé chybky či nervozitu této  ,,puberťácké skupině“ odpustíme. Zazněla jedna nová písnička, program byl obohacen a vyluzované tóny, podle výpovědi svědků, způsobovaly běhající mráz po zádech, což bylo myšleno jako to nejpozitivnější hodnocení, kterého se těmto hudebníkům mohlo dostat.

K tomu všemu ještě Ester Sadivová:

Návštěvníci koncertu zaplnili sál bezezbytku a to jsme připravili více židlí než pro běžné akce. Z hlediska zájmu se jednalo o zdaleka nejúspěšnější benefiční koncert. Ačkoliv byl v pořadí 13. a obávali jsme se slabší účasti, protože nedělní podvečer lidé často tráví spíše doma, opak byl pravdou. Tentokrát 47 přispěvatelů přineslo na restaurování klavichordu částku 1660 Kč. I účast dětí byla hojná – jsme rádi, že se tímto způsobem pozitivně seznamují s prostředím muzea. Příspěvek pana starosty Schulze na Výběžku přinesl opravdu ovoce. Projektová manažerka římskokatolické farnosti Klára Mágrová se dokonce dovolávala, že jde na benefici a musí tudíž za sebe i dítě přispět 200 Kč a ačkoliv patří mezi pravidelné mecenáše opravy nástroje, opět klavichordu věnovala zmiňovanou finanční hotovost. Bylo pro nás tentokrát velmi příjemné, že všichni účastníci se hlásili s platbami a opravdu s úsměvem přispívali. Protože čas na shromažďování prostředků končí v listopadu, více než vděčně přijímáme každý obnos. Šance na získání spolupodílu v dostatečné výši se nám zvyšují každým dnem.

Mladí umělci vnesli do muzejního sálu radost a nadšení. Svým vystoupením zároveň deklarovali jasný postoj, že dokáží v pravý čas podat pomocnou ruku. Intonačně vyladěné vystoupení s pestrým programem tak zůstane pozitivně zapsáno v našich vzpomínkách, stejně jako v připravované brožuře o projektu restaurování klavichordu. (Aby tak lidé i za sto let věděli, že snaha místních o záchranu nástroje z pozůstalosti hudebního velikána byla opravdu intenzivní.) Jen na toho většího mecenáše nástroj marně čeká.

Na závěr srdečné poděkování mladým umělcům, všem návštěvníkům i zástupci tisku Jakubu Trmalovi (který též neváhal „v práci“ přispět).

Tagy