weby pro nejsevernější čechy

Co všechno (ne)musí končit v popelnici

V sobotu 24. října 2014 dopoledne uspořádalo Město Varnsdorf ve spolupráci s firmou EKO servis Varnsdorf naučnou akci Třiď ať se ti žije líp.

Vše se točilo kolem odpadů – v dílničkách se vyráběla zvířátka z PET lahví, bylo možné si vyzkoušet třídění odpadů podle druhu do kontejnerů, hmatovou stezku, obhlédnout výrobky z recyklovaných surovin či se seznámit s tím, co do komunálního odpadu zaručeně nepatří. Lákadlem byl sběr vysloužilých drobných spotřebičů – za každý kus lísteček, z nichž zástupkyně firmy Elektrowin vylosovala jednoho šťastlivce dotykového mobilního telefonu. Další dva vylosovaní dostali věcné dary od města (celkem bylo odevzdáno cca 90 spotřebičů).

Také bylo možno tipovat procento využitelného odpadu, který se dá dodatečně vytřídit ze dvou náhodně vybraných kontejnerů na sídlišti. Pracovníci EKO servisu před zraky přihlížejících separovali bioodpad, plechovky, sklo, papír a plasty a přihlížející tipovali na soutěžních lístcích. Nejpřesnější odhad obdržel vstupenky do IQlandie v Liberci – bylo toho víc než 60 %. Další dva nejbližší odhady také neodešly z prázdnou.

Pokud se podaří dodržet sliby, měla by se akce stát pravidelnou a konat se dvakrát do roka.

trid_plakat.jpg

Tagy