weby pro nejsevernější čechy

Připomenutí státního svátku vzniku samostatného Československa na Kopečku

Ve středu [28/10] na státní svátek se promítalo, povídalo o vzniku první republiky, vzpomínalo na T.G.Masaryka.

Program byl zaměřen na připomenutí státního svátku vzniku samostatného Československa v roce 1918. Vzpomínalo se na „Prezidenta Osvoboditele“. Proběhlo promítání filmů s touto tématikou a zároveň se diskutovalo s lokálními učiteli dějepisu, českého a německého jazyka.

Pozvánka na program do čajovny Na Kopečku ve středu 4/11/2015 od 19,00 hodin:

Svatá hora Athos – vyprávění o pobytu v známé mnišské republice v Řecku, kde se nacházejí pouze pravoslavné monastýry a jejímiž jedinými obyvateli jsou pravoslavní mniši.

Tagy