weby pro nejsevernější čechy

Druhé světy Róži Domašcyny

Zveme Vás do Městská knihovny Varnsdorf ve čtvrtek 19. 11. 2015 od 18:00 hod.

Tradiční pořad věnovaný lužickosrbské literatuře ani letos varnsdorfská knihovna nevynechala.

Tentokrát se touto akcí zapojila i do celostátního festivalu nazvaného Den poezie, který se díky spolupráci několika stovek organizátorů a účinkujících uskuteční v sedmdesátce měst a obcí České republiky. Městská knihovna Varnsdorf v rámci festivalu ve čtvrtek 19. listopadu od 18:00 hod. představí knihu českých překladů esejů, bajek a básní bilingvní spisovatelky Róži Domašcyny z Budyšína nazvanou Druhé světy. Texty plné poetických obrazů, psané v originále hornolužickosrbsky i německy, nabízejí ojedinělý vhled do vzájemného ovlivňování dvou odlišných jazyků a kultur. Vedle českých překladů zazní i ukázky z originálů v podání autorky. Těšit se můžete též na hudební doprovod v podání nevidomého klavíristy Ladislava Saiferta. Knihu Druhé světy vydává Městská knihovna Varnsdorf za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Města Varnsdorf.

Róža Domašcyna je jednou z nejuznávanějších lužickosrbských spisovatelek, která výrazně překročila rámec lužickosrbské literatury. Vystudovala ekonomii hornictví ve Złém Komorowě (Senftenberg), později tvůrčí psaní v Lipsku. Po knižní prvotině (Wróćo ja doprědka du) vydané v roce 1990 vydala dalších pět sbírek v lužické srbštině a několik knih v němčině. Náměty pro svou literární tvorbu čerpá převážně z dětství a z lužickosrbských reálií, které propojuje s okolním světem, zejména německým. Při psaní často využívá vzájemného prolínání obou jazyků, tedy své mateřštiny a němčiny, k vytváření originálních novotvarů i básnických obrazů. Za svou tvorbu získala několik ocenění – mj. cenu Ćišinského (1995), cenu Anny Seghersové (1998), cenu Evelyn Encelotové (2003). V její překladatelské činnosti je zásadním dílem překlad Máchova Máje do hornolužické srbštiny (Máj/Meja, 2010). V českých překladech byly publikovány ukázky autorčiny tvorby v časopisech (mj. Česko-lužický věstník, Literární noviny, Plav, ZVUK, Dobrá adresa) a sbornících např. Strach o moudivláčka (Duchcov, 1996), Lužické inspirace (Brno 2005), Kalmanach 2014-2015 (Liberec, 2014)), jako samostatná příloha Česko-kužického věstníku vyšel cyklus črt Kočičí čarování (2004), výbor z její poezie nazvaný Obrazy ze slov byl zařazen do antologie Jazyk, jímž porozumíš větru (Protis 2007).

A dobrá zpráva pro návštěvníky pořadu: na všechny čeká kniha, kterou si můžete dát podepsat autorkou! Srdečně vás zvou pořadatel i spolutvůrci této knižní novinky.

Milan Hrabal

roza.JPG

logo-pro-tisk-ve-formatu-eps0001.jpg

Tagy