weby pro nejsevernější čechy

Jednání o zřízení stanoviště ZZS ve Varnsdorfu na ZM

Dobrý podzimní den přeji obyvatelům výběžku. Tímto bych vás chtěl informovat o dalším kroku v rámci iniciativy pro zřízení stanoviště zdravotnické záchranné služby pro Varnsdorfsko. Ve čtvrtek 26. listopadu se chystáme na jednání Zastupitelstva Města Varnsdorf. Zde chceme přednést návrh na spolufinancování stanoviště záchranky Městem ve výši 40% ročních nákladů, za předpokladu, že by Ústecký kraj dal 25% a 35% zdravotní pojišťovny.

Bude na zastupitelích, zda se rozhodnou podpořit ochranu životů a zdraví 16ti tisícového města či peníze použijí na jiné projekty. V návrhu je maximální navrhovaná částka ve výši 2 milionů Kč. V porovnání s téměř 227 milionovým letošním rozpočtem města se jedná o poměrně malou částku vzhledem k investicím, které jsou realizovány v posledních letech. Toto je investice do zdraví Varnsdorfáků a obyvatel výběžku, kteří jsou producentem hrubého domácího produktu, ze kterého naše oblast žije a může se rozvíjet. V případě, že se bude o Varnsdorf starat samostatná posádka, může se rumburská posádka zdravotnických záchranářů věnovat urgentní zdravotní péči o střední část výběžku, čímž může dojít ke zvýšení dostupnosti i v této oblasti.

Návrh řešení zajištění neodkladné zdravotní péče o obyvatele města Varnsdorfu a okolních obcí

Podklad pro jednání Zastupitelstva Města Varnsdorf

Podpora financování provozu stanoviště ZZS ve Varnsdorfu

Tímto navrhuji Zastupitelstvu Města souhlasit s podílem Města Varnsdorf na financování provozu stanoviště Zdravotnické záchranné služby v ambulantním pavilonu Nemocnice Varnsdorf. Z rozpočtu Města bude možné uvolnit 40 % nákladů na roční provoz stanoviště, za předpokladu, že 25 % nákladů uhradí zřizovatel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, kterým je Ústecký kraj a zdravotní pojišťovny 35 % nákladů. Maximální výše finanční podpory provozu záchranářské základny ve Varnsdorfské nemocnici je ve výši 2 milionů Kč za rok. Uvedená částka bude zahrnuta do návrhu rozpočtu Města Varnsdorf pro následující rok.

Odhadované náklady na provoz stanoviště ZZS v denním provozu (7 – 19 hodin) jsou 2 – 2,5 milionu Kč ročně. V nepřetržitém provozu se jedná o cca 4 miliony Kč/rok.

Bc. Pavel Vodička ml.

iniciátor petice za zřízení stanoviště ZZS ve Varnsdorfu

Chmelařská 1121, Varnsdorf 407 47

tel.: 721 347 531

email: pavelvodicka@email.cz

Tagy