weby pro nejsevernější čechy

Jak Vendelín s čerty vařil

Varnsdorf má proti okolním městům přece jen nepopiratelnou výhodu, kterou je fungující divadlo. A v něm většinou zaplněná dětská představení. A jednou do roka vánoční pohádku. Nejinak tomu bylo v neděli 29. listopadu 2015, kdy bylo možno nahlédnout do pekelné kuchyně.

Vzhledem k panujícímu počasí a silné konkurenční nabídce rozsvěcení a doprovodných akcí v okolí se sešlo vcelku početné obecenstvo a ani já jsem letos proti pohádce neměl připomínek. Jak mi po představení ve frontě u východu sděloval malý klučina „Já se vůbec nebál! To nebylo strašidelný, to bylo vtipný!“

Tagy