weby pro nejsevernější čechy

Online jazyky doběhly do finále

Tři měsíce si 80 žáků druhého stupně rozšiřovalo své jazykové obzory. Zapojili jsme se totiž do projektu MŠMT Výzva č. 57 a usilovně pracovali ve speciálním programu Online jazyky.

Celý online kurz byl rozdělen do tří tematicky zaměřených kapitol a následně každá z nich do čtyř lekcí, které jsme my, žáci, postupně týden za týdnem zpracovávali.

Ano, byla to práce navíc v našem volném čase. Ano, potýkali jsme se i s několika technickými problémy. Tu nefungovalo přihlášení, tu program zamrzl a tu jsme museli nějaké cvičení opakovat. Ale musíme uznat, že program byl opravdu důkladně promyšlený tak, aby nejen naučil, ale i bavil. Úspěšnost řešení různorodých cvičení vždy vtipně okomentovala nahraná videa, a tak bylo o zábavu postaráno. Většina z nás s potěšením pozorovala, jak se nám rozšiřuje slovní zásoba a ujasňují gramatické jevy, a to navíc bez větší námahy. Ve škole jsme vždy ukázali, co nového jsme se naučili a procvičili jsme si to nejdůležitější.

Vyvrcholením našeho snažení bylo jednak porovnání našich znalostí před zahájením kurzu a po něm, jednak závěrečné opakování formou soutěže, kdy byli tři nejlepší z každého ročníku odměněni. Bylo to příjemné zpestření výuky!

Žáci ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Tagy