weby pro nejsevernější čechy

Připomínka padlých turnerů ve Filipově

Zřejmě letošní poslední významnou akcí svazu c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny České bylo v sobotu 27. října 2012 odhalení pomníku turnerů, padlých v 1. světové válce.
Spolu s neohroženým hrdinou jednoho nejmenovaného filmu by bylo třeba zvolat „I nebe je proti nám“, protože to, co se v noci z pátku na sobotu odehrálo, sice meteorologové předvídali, ale tradičně jim nikdo nevěřil. Sněhová nadílka a nesjízdné silnice silně zkomplikovaly časový plán akce. Akt odhalení se měl odehrát na prostranství za sokolovnou od 11 hodin. Jenže značná část účastníků uvázla cestou v závějích a sněhová fujavice bránila snaze být venku. Organizátoři se tedy operativně domluvili se Sokoly a čekání se přesunulo dovnitř, kde se nad občerstvením a velmi, velmi zajímavou, novotou vonící publikací „Šluknovsko, vojenští vysloužilci a Velká válka“ vyčkávalo, kdy se komu podaří dorazit.

Nakonec se všechno zadařilo, ti, kdo měli, na místo dorazili, a více než padesátka přítomných vyslechla projevy zástupců Svazu, starosty Jiříkova, žehnání a modlitbu za padlé. Poté ven, odhalit pomník a položit věnce a domů do tepla.

Fotek je víc z čekání, než ze samotného slavnostního aktu.

Tagy