weby pro nejsevernější čechy

Hvězda pod tíhou hvězdy – vernisáž v děčínské synagoze

Srdečně Vás zveme na vernisáž k výstavě HVĚZDA POD TÍHOU HVĚZDY, která se uskuteční v úterý 1. 3. 2016 v 17.00.

Tato výstava, která se koná u příležitosti 25. výročí obnovení česko-izraelských diplomatických vztahů, dokumentuje podporu tehdejšího Československa vznikajícímu státu Izrael. Zabývá se procesem uznání židovského státu Československem v květnu roku 1948, problematikou vývozu zbraní do nově vznikajícího státu, výcvikem izraelských vojáků v Československu a organizováním jednotky židovských dobrovolníků. Dále popisuje období zhoršení vzájemných vztahů v 50. letech, období politických procesů. Snaží se také zdokumentovat 6o. léta z hlediska vzájemných vztahů a období let 70. především v souvislosti s tzv. akcí „Pavouk“. Je zakončena znovunavázáním diplomatických vztahů mezi oběma státy v 90. letech 20. století.

Dokumenty použité na výstavě jsou z Národního archivu, Vojenského historického ústavu Praha a Archivu Kanceláře prezidenta republiky

Výstava bude k vidění do 31. 3. 2016

Děkujeme za podporu naší činnosti a těšíme se na viděnou.

Ing. Miroslava Poskočilová

Židovská obec Děčín

Tagy