weby pro nejsevernější čechy

Jarní prázdniny Spolku Jiřík

Na dobu jarních prázdnin, které letos připadly na druhý týden v měsíci březnu, odjela skupina dětí z Jiříkova, okolních měst a obcí, na horskou chalupu Ahoj v Hraběticích, v oblasti Bedřichova v Jizerských horách.

Sešli jsme se již tradičně na rumburském nádraží, odkud jsme odjeli vlakem, přes Rybniště, do Liberce. Volný čas v tomto městě jsme vyplnili jízdou tramvají a návštěvou obchodního centra. Poté jsme se přesunuli na autobusové nádraží, z kterého jsme pokračovali busem směr Bedřichov. Následovali tři „náročné“ kilometry, složené z výstupu na vrchol Královky a pochodu po vrstevnici k cílovému bodu, chalupě AHOJce.

Poté, co jsme si převzali bagáž, kterou nám přivezlo auto vodoinstalatérství Cibulka, ubytovali se a byli obeznámeni pronajímatelem s řádem chalupy, šli jsme zkontrolovat stav a kvalitu sněhu v Jizerských horách. Vězte, bylo ho dost a dost, z čehož bylo více než patrné, že si letošní „jarky“ užijeme dosyta.

První večer se nesl tradičně v duchu seznamování, jednotlivě jsme se navzájem představili, řekli jsme si náplň pobytu, stanovili pravidla a seznámili se s bezpečností při pobytu na horách v zimním období.

Programová skladba následujících dní byla každodenně pestrá. Přes den jsme se individuálně věnovali procházkám po okolí, lyžování, snowboardu, bobování, či ježdění, tu po břiše, tu po zádech, z hráze josefodolské přehrady. Vedly se líté boje za použití sněhových kouliček, stavěli se obranné valy, iglú, ale i rozličné skulptury, mnohdy neurčitého vzezření.

Po celodenní činnosti, příjemně unaveni, jsme se vždy večer sešli ve společenské místnosti, kde jsme se věnovali různým aktivitám. Mezi nejoblíbenější patřily tradičně různé deskové hry, karty, předvádění pantomimy, kdy se hádaly profese, lidské činnosti, zvířátka, dále pak pro „odvážné“ karaoke, a díky zapůjčení dataprojektoru firmou FiMA Rumburk, měly děti možnost shlédnout animované pohádky, ale hlavně vlastnoručně pořízená videa a fota, při kterých si připomněli nejen denní činnosti, ale které si mohly i okomentovat.

Vše výše popsané by se nemohlo uskutečnit, kdybychom neměli v bříšku jako v pokojíčku. O ty naše se tentokráte starala, s velkým úspěchem u dětí, ale i dospělých, Lucka Hofmanová. Pestrou programovou skladbu a dětem se celou dobu pobytu věnovali Tonda Stočes, Matěj Dvořák a Aleš. Dále bychom chtěli také poděkovat již zmíněným firmám Vodoinstalatérství pana Cibulky a FiMA Filipa Rady a Martina Stárka, stejně tak za sponzorský příspěvek od Čerpací stanice pana Houdka z Království a osobě pana Mirka Vachty z Jiříkova.

Jarní prázdniny jsou úspěšně za námi. Další akci, kterou Spolek Jiřík pořádá, a je celoevropského charakteru, se nazývá Nocování s Andersenem, které letos vychází na 1. dubna. Bližší informace o této akci, stejně jako o těch dalších, pořádaných naším spolkem, se dozvíte na našich webových stránkách www.spolekjirik7.webnode.cz, nebo na našem facebooku https://www.facebook.com/spolekjirik/.

Foto: http://www.rajce.net/a12549651

Zdraví Vás Spolek Jiřík z Jiříkova