weby pro nejsevernější čechy

Vodopády

Jak praví wiki, vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok. Někdy je to spíš čůrek, než tok. A pravověrní vodopádaři neuznávají takové, co nevznikly přirozeně, ale lidskou rukou…

Tady teda najdete některé z těch, které jsme už dokázali okouknout na vlastní čočku aparátu.

Tagy