weby pro nejsevernější čechy

Kdo ještě?

(Zatím fiktivní…) Hlášení obecního rozhlasu: “Škrk! Prk! Fúú, prsk! Haló, haló, hlášení obecního rozhlasu! Soušky a souzi, kamarádí, vlastencí, všichni, co milují tutok naší krásnou zemičku a myslejí to s ní vážně, tak teda kdo eště nebyl tim prezidentem, tak ať se hlásí na národním výboře! Termín je do…”

Je to dnes vyložená fikce, ale soudě podle toho, jak se nám vyvíjí předvolební boj o příští hlavu státu, možná se dožijeme, že za rok, kdy už to bude dost aktuální, se pojednou vyrojí zástupy zájemců o funkci prezidenta. Připisuji tento fenomén hlavně pomyslné laťce, kterou – jak se mu slušně říká – pan Ing. Zeman snížil natolik, že to vypadá pro kohokoli velice snadné. Dalo by se říct, že o funkci hlavu státu si při současné úrovni výkonu té pozice, může s přehledem říct každý, kdo má – budu velmi slušný – “díru do zadnice…”

Je poměrně dost pochmurné zjištění, že i když naše země oplývá lidmi schopnými, nadanými, vzdělanými, slušnými, pracovitými, vychovanými a bůhví jakými ještě, už hodně dlouho před zahájením skutečné kampaně to vypadá, že až nastane čas volby, bude národ ještě rozpolcenější a rozhádanější, co se té které vhodné osobnosti týče, že to nakonec zase spadne na nějakou figurínu, která v čísí cizí moci zapůsobí populisticky na “nejširší okruh voličů”. No, to nás všechny Pán Bůh opatruj…

Pravda je, že takový pan Ing. Zeman si s tímhle nedělá žádné starosti, nijak se s tím nepáře a protože ho nikam do (nějaké pořádné, čtěme “hodnotné”) ciziny nezvou, objíždí vesele Českou republiku křížem krážem a pořád na svých tzv. “spanilých jízdách”. Tváří se sice jak on, tak i jeho okolí, že to dělá z čirého a opravdového zájmu o věci veřejné, o prosté lidi, o svých “dolních” deset milionů, jak rád opakuje, ale je to daleko jednodušší. On si prostě od začátku svého úřadování vede svou vlastní předvolební kampaň. Všemu rozumí, do všeho mluví, každému se chce zalíbit, pro každého má přesně to, co chce slyšet. Když se někde objeví nějací jeho odpůrci, jde – podle jeho slov – o duševně vyšinuté lidi, kteří “nám všem ostatním” chtějí kazit život.

V principu by to mělo být člověku jedno, protože fakticky nemá česká hlava státu až takové pravomci, aby mohla převrátit běh světa (toho našeho malého kotlinového). Nicméně, každý další horázný či nehorázný výkon současného prezidenta nás přesvědčuje o tom, že i relativně nemohoucí předseda zeměkoule, jak většinou pan Ing. Zeman působí, domácím publikem zahýbat dokáže.

Smutné také je, že v okamžiku, kdy se objeví jen vlastně nepatrný náznak nějaké iniciativy, která má ambici v počátečním stádiu diskuse o budoucí hlavě státu naznačit, jaké vlastnosti by příští nejvyšší úřednice či úředník měl (-a) mít, ihned je oheň na střeše. Příklad: V týž okamžik, kdy se objevila tzv. “Kroměřížská výzva”, která (pokud jste jí někdo četli a neodsuzujete ji jenom apriorně, bez přečtení, přesně tak, jak jste vy nebo vaši rodiče bez přečtení protestovali proti Chartě 77, tak nejspíš víte…) se snaží o “vykolíkování” prostoru a vlastností budoucí hlavy státu, se objevili vášniví kritici. Namítají, že “jim” nebo “nám” zase chce někdo diktovat, kdo má být prezidentem – a podobné bludy. Ta výzva nikoho konkrétného neupřednostňuje. Nikoho nejmenuje. Nic nepřikazuje. Jen se snaží o ujasnění pojmů. Má možná drobnou vadu na kráse, a tou je nějaká veřejnosti neznámá současná řevnivost mezi někdejšími kolegy v boji o lepší zítřky, jakými v minulosti byli pánové Michael a Michal – Kocáb a Horáček. Pan Kocáb je podepsán pod Kroměřížskou výzvou, pan Horáček po kouskách odhaluje světu, že má ambici stát se příštím prezodentem. Nemám nic proti ani jednomu z nich, jen mi přijde právě ve světle okamžitě vzplanuté řevnivosti, že takhle se tu, podle tohoto malého „modelu“ navzájem vybijí všichni dobří kandidáti. Tedy, když to takhle nějak půjde dál…

Do boje o Hrad se v průběhu příštích měsíců budou hlásit všichni shora zmínění, národním výborem či “vyšší mocí” pověření kandidáti a kandidátky. Zase odněkud vyleze paní Bobo, zase někdo někde vyndá někoho z někdejšího Prognostického úřadu, zase přijdou zájmové spolky od Lukoilu, přes ČEZ, až po – co já vím – Škodovku a navrhnou vlastní lidi.

Výsledkem bude, že dolních deset milonů, což bude ve finále přesně zase o těch pár desítek tisíc voličů navíc, zvolí pana Ing. Zemana, protože už na něj budou zvyklí a budou též zvyklí na tu estrádu kolem něj…

Takže: Kdo ještě nebyl prezidentem? Atd…