weby pro nejsevernější čechy

Záchrana klavichordu, poslední koncert

Už nesčetněkrát jsme se tu slovem i obrazem zmínili o benefičních koncertech, které mají vytyčený jeden hlavní úkol: záchranu klavichordu. Šňůru těchto chvályhodných akcí ukončil včerejší podvečer, kdy proběhl koncert 15., který je hlášen jako poslední.  foto: Jakub Trmal

Hlavními aktéry byly pro tento podvečer žáci Základní umělecké školy Rumburk, kteří se od 17:00 střídali na pódiu, aby předvedli svá umění. Bylo možno pozorovat mladé nadané zpěvačky, famózní houslisty nebo i Big Band ZUŠ Rumburk. Samozřejmě nezůstalo jen u toho a uši návštěvníků ze tří třetin naplněné auly se mohli zaposlouchat do líbezných tónů klavíru, kytar a dokonce cembala.

foto: Jakub Trmal

Podtrhnout bych tu chtěl výkony Sabiny Helikarové a Kláry Vachtové, protože jimi vydávaný zpěv naprosto neodpovídal jejich mladému věku. Člověk by si řekl, že v té maličké tělesné schránce musí být ukryta nějaká zkušená zpěvačka. Tréma jakoby jim nic neříkala a pozorujíc celý sál, nebyl jsem jediným okouzleným posluchačem.

Na tomto uměleckém zážitku se tentokrát podílely tři instituce – Základní umělecká škola Rumburk, Muzeum Rumburk a Gymnázium Rumburk. Kvůli záchraně klavichordu se do této chvíle vybralo okolo devadesáti pěti tisíc, ale na konci listopadu se musí částka vyšplhat na 102 000,- Kč. Když by se to nepodařilo, nebude už šance získat grant, který by přispěl stejnou sumou (102 000,- Kč). Přeci jen ,,devět litrů“, to už není tak moc a vzhledem k tomu, jakého obrovského čísla se dosáhlo do teď, by byla škoda jen tak promarnit takovou šanci. Takže jestli se ve vás něco hnulo a vaše hudební srdce poskočilo, tak kontaktujte rumburské muzeum, kde budou vděční za každou korunku.

A zde přidáváme dvě větičky, které nám poskytla žena, angažující se velmi perně v záchraně klavichordu, Ester Sadivová: „Celkově máme nyní 94 524,- Kč. Vzhledem k tomu, že opravdu žádný velký sponzor se necítil být osloven, je to od lidí výběžku úctyhodné, že se dokáží postarat o kulturní dědictví v záplavě všech sbírek.“