weby pro nejsevernější čechy

Varhany v Krásné Lípě

V sobotu 17. listopadu 2012 bylo ve Výběžku na výběr z hudby vícero druhů na různých místech, třeba v kostele svaté Máří Magdaleny v Krásné Lípě se po dlouhé době opět rozezněly varhany.
Návštěvníkům, kterých zřejmě dorazilo mnohem víc, než organizátoři počítali (natištěné programy došly hodně brzy), se v nádherném prostředí kostela naskytla velmi nevšední podívaná – „ovládací pult“ renovovaného nástroje je totiž umístěn vepředu, před oltářem, takže je možno nejen naslouchat, ale i koncertujícího varhaníka sledovat při výkonu a obdivovat, co všechno při hře (s pomocí registrátora) vlastně stíhá. Tušili jste třeba, že obsluhuje jednu „dvoustupňovou“ klaviaturu i nohama?

Co jsem z projevů stačil pochytit, dosavadní práce na opravě nástroje vyšly někam přes milion a obnovily cca 80 procent možností nástroje. Jak pan Chlum po koncertě ochotně vysvětloval, zbývá cca 6 rejstříků. Hrát v této konstelaci prý vůbec není jednoduché, kvůli vzdálenosti nástroje od samotných kláves dochází ke slyšitelné prodlevě, s čímž musí hudebník počítat. Myslím ale, že nikdo z posluchačů si ničeho ani nevšiml, repertoár od baroka po romantismus i jeho interpretace sklidily obří potlesk.

Další možnost slyšet nádherný nástroj by měla být 2. prosince, kdy se v kostele bude konat adventní koncert žáků varhanního oboru rumburské ZUŠky (od 16:30).

Tagy