weby pro nejsevernější čechy

Den školní radosti 2016 (ZŠ Náměstí, Varnsdorf)

Když jsem byl na Dnu školní radosti Základní školy náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu minulý rok poprvé, přišlo mi to jako vtipný nápad na ukončení školního roku, a když přišlo pozvání na letošní rok, nezaváhal jsem ani chvíli.

Jenže jenže… v programu stály větičky „V případě nepříznivého počasí se celá akce ruší s výjimkou vyhlašovacích ceremoniálů (v budově školy). Mokrý program budou mít pro své třídy připraven třídní učitelé.“ A ono ráno pršelo, lilo, krápalo a bylo vůbec všelijak nevlídno, tak jsem usoudil, že v tomhle se asi nic konat nebude. A až v okamžiku, kdy jakž takž vysvitlo slunko a já vyrazil za úplně jiným účelem do civilizace, při kontrolní obchůzce jsem zjistil, že jsem hrubě podcenil odolnost školní mládeže a přišel tak o část programu sportovních soutěží, konkrétně o celý první stupeň…

Takže stejně jako loni citace z programu:

Den školní radosti bude vyplněn především sportovními soutěžemi, které pro třídy 1. a 2. stupně připravil Aleš Ondráček. Soutěže také rozhodnou o konečném pořadí v celoškolním soutěžení mezi třídami.

Součástí Dne školní radosti budou doplňkové akce – barevný den, vyhlášení nejlepších sportovců a žáků školy, ocenění sběračů tříděného odpadu, tombola – maximálně 4 na žáka.

Každá třída na 2. stupni sestaví smíšená šestičlenná družstva (3 chlapci + 3 dívky). Na prvním stupni osmičlenná družstva (4 chlapci + 4 dívky). Družstva připravují společně s žáky třídní učitelé.

Harmonogram dopoledne:

08.30-09.30 – soutěže pro první stupeň

10.00-10.50 – soutěže pro 6. a 7. ročníky

10.50-11.10 – vyhlášení nejlepších studentů a sportovců, výsledky celoročního hodnocení šestých a sedmých ročníků

11.10-11.30 – vyhlášení nejlepších sběračů (za přítomnosti zástupců města a Ekoservisu)

11.30-12.00 – tombola (lístky do tomboly budou od rána prodávat dívky z devátého ročníku)

12.00-12.40 – soutěže pro 8. – 9. ročník, výsledky celoročního hodnocení osmých a devátých ročníků

Příprava soutěží: Aleš Ondráček; realizace: Aleš Ondráček, Václav Zemler

Hlasatel, příprava tomboly, vyhlašování výsledků: Václav Zemler

Organizační zajištění: Miloš Frídl

Výsledky vypadají takto:

Organizátoři píší:

Součástí Dne bylo vyhlášení celoročního hodnocení: 1. místo v kategorii 6. – 7. tříd obsadila třída 6. B, v kategorii 8. – 9. tříd třída 9. B. Nejlepším studentem byl vyhlášen Vojta Petrásek, nejlepším sportovcem Martin Vaňák, nejlepší sportovkyní Simona Čurdová.

Zástupce Ekoservisu vyhlásil nejlepší sběrače školy – Filip Damašek a třída 3. A. Současně předal řediteli školy dárkový poukaz na Kč 5 000,-. Školní parlament zorganizoval Barevný den, kdy se nejvíce líbila třída 5. B a třída 9. B. Ovocné balíčky do soutěží připravila společnost HOKA s.r.o.

Došlo i na tombolu, kde bylo připraveno 70 cen. Celkově se celý Den školní radosti moc vydařil, za což patří dík nejen organizátorům, ale také všem účastníkům a přihlížejícím.

Barevný den vítězně:

Obrazem ze zbytku dne (od cca 10:00 až do konce):

A pro připomenutí rok 2015 ->

Tagy