weby pro nejsevernější čechy

Mezinárodní hudební festival varhanní duchovní hudby ve Filipově 2016 začal

První prázdninová neděle 3. července 2016 je již deset let vyhrazena prvnímu z koncertů cyklu varhanní duchovní hudby ve Filipově v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Úkol zahájit jubilejní ročník připadl souboru Collegium hortensis, které kromě klasického repertoáru premiérově uvedlo kantátu pro recitátora, sólo soprán, smíšený sbor a smyčcové kvinteto „Pramen milosti“, které vedoucí souboru Jan Zástěra napsal přímo pro toto poutní místo.

Pramen milostí – kantáta k 150 letům výročí Filipovského zázraku

Kantáta nás seznámí s Filipovským zázrakem a zvýrazňuje zásadní okamžiky této i dnes fascinující události. Plně respektuje dění, tak jak ho ve své knize Philippsdorf – Filipov zaznamenali paní Marie Rút Křížková a P. Benno Beneš.

Lidstvo od nepaměti sužují různé problémy. Od nepaměti se také obrací k Bohu a Panně Marii. Publikum příběhem provede recitátor. Sbor přednáší modlitby v průběhu věků obracející se k Panně Marii. Samotná Magdaléna Kade (sólistka) poodhalí, co prožívala. Závěrečná modlitba spojuje všechny předchozí. Připomíná nám tak, že i v našem století mnozí strádají především po duchovní stránce a že poselství, které Panna Maria sdělila Magdaléně ve Filipově, odkázala nám všem. Vybízí, aby se zdejší zraněný kraj, ale i celý svět napil ze zdejšího pramene milostí, a tak se začalo vše hojit.

Martin Budek, autor libreta

Koncert doplnily dvě varhanní skladby v provedení Jiřího Chluma, místního varhaníka a zakladatele tohoto festivalu.

Potlesk nebral konce…

https://youtu.be/c3d1qghRVxk

Tagy