weby pro nejsevernější čechy

Prohlídka technického zázemí Lorety Rumburk 2016

V Loretě Rumburk se v červenci uskuteční mimořádná prohlídka technického zázemí barokní sakrální památky.

Výjimečnou příležitost seznámit se s nepřístupnými prostory v Loretě Rumburk nabízí komentovaná prohlídka v sobotu 16. 7. 2016 mezi 10.00 až 11.30 h. Zájemci při ní nahlédnou např. do podzemních prostor barokní sakrální památky. Sestoupí do krypty a vystoupají pod střechu Svaté chýše a podívají se ke krovu kostela sv. Vavřince. Počet účastníků prohlídky technického zázemí je z kapacitních důvodů omezen na 30 osob. Rezervace je možná na tel. čísle +420 604 555 922 a e-mailu loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 100 a 60 Kč.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Stavba krypty pod loretánskou kaplí v Rumburku proběhla před rokem 1704. Jsou v ní uloženy ostatky loretánského kostelníka Antona Bräuera z října 1763. Foto Přemysl Brzák

Tagy