weby pro nejsevernější čechy

Turistická trasa I. – Drobné sakrální památky České Kamenice

Cyklus zkušebních exkurzí po okolí České Kamenice se ve středu 21. listopadu 2012 uzavřel přímo ve městě, vycházkou po místních drobných sakrálních památkách.
Když účastníkům exkurze „na startu“ průvodce pan Miroslav Hlavnička rozdával materiál věnovaný této trase, s upokojením jsem si uvědomil, jaký náskok máme u nás ve VDF. Leták „Varnsdorfské křížky“ sice není koncipován jako návodná trasa s mapkou, ale popisuje obnovu, leckdy dokonce záchranu těchto památek. V České Kamenici se o nich ví, nyní kolem nich vede oficiální trasa, ale jejich stav leckdy není příliš optimistický.

Jedná se o památky, kolem nichž leckdo denně chodí a přitom je nevnímá. A bohužel, moc se toho o nich neví. I když bylo provedeno ztotožnění s evidencí Litoměřické diecéze, chybí přesné údaje o datu vzniku, stavitelích a donátorech, i o důvodech stavby. Snahy o údržbu leckdy také narážejí na skutečnost, že se dnes tyto objekty nacházejí na soukromých pozemcích.

Při procházení okruhu kolem centra byla také zmíněna řada dalších zajímavostí a objektů – bývalý mlýnský náhon, kamenná plastika na místě styku území tří CHKO (republikový unikát), Salhausenský zámek, bývalý chudobinec (dnes sídlo Charity), dům, v jehož průčelí kdysi měřil čas místní orloj, hrobka rodiny Preidlů, dnešní restaurace Starý klub, soubor unikátních secesních vil, bývalé městské lázně či jeden z nejstarších dřevěných domů v republice (který je těsně před spadnutím).

Pokud chcete vědět, kde co je a co na fotkách je co – dojeďte, dojděte, nebo třeba doleťte, ty dvě hodinky pohodlné procházky za to určitě stojí.

 

Tagy