weby pro nejsevernější čechy

Gaudium Pragense bude koncertovat v Krásné Lípě

Zveme Vás tuto sobotu 20. 8. 2016 od 18 hodin na koncert smíšeného sboru Gaudium Pragense do kostela sv. Máří Magdalény v Krásné Lípě. Na programu bude např. W. A. Mozart, L. Hurník, J. D. Zelenka, F. Mendelsohn.

Dalším hostem krásnolipského kulturního léta bude smíšený sbor Gaudium Pragense, který vystoupí v sobotu 20. srpna 2016 od 18:00 v kostele sv. Máří Magdaleny.

Smíšený sbor „GAUDIUM PRAGENSE“ (GP) byl založen na sklonku roku 1989. Soustřeďuje cca 45 lidí, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas komorní sborové hudbě. V prvních deseti letech své existence byl sbor umělecky řízen prof. Jiřím Smutným. Ten v prosinci roku 1998 předal taktovku hudebnímu skladateli Lukáši Hurníkovi (*1967). Na varhany sbor při zkouškách i koncertech více než deset let doprovázela vynikající klavíristka Jana Hurníková, která koncem roku 2007 předala svou funkci mladé nadané varhanici Ivaně Michalovičové.

Repertoár sboru zahrnuje díla evropské sborové hudby od renesance až do 21. století. Významnou část repertoáru tvoří barokní díla českých skladatelů, jako jsou F.I. Tůma, J.D. Zelenka, B.M. Černohorský, a díla komponovaná přímo pro GP (L. Hurník). Sbor zpívá s doprovodem varhan či a cappella a příležitostně vystupuje s komorními orchestry.

Tagy