weby pro nejsevernější čechy

Rumburk: DK Střelnice a sportoviště města budou opět rozdělena, rada města má zároveň doporučeno odvolat Kucera

Velké haló vyvolalo v Rumburku plánované ukončení provozu restaurace na Střelnici. Ředitel organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk Miloslav Kucer několik dní před 14. zasedáním Zastupitelstva města Rumburk vydal prohlášení, ve kterém obhajuje údajnou ztrátu, se kterou měla restaurace hospodařit.

Vyjádření ředitele Kucera můžete číst zde!

Na Facebooku tyto události zvířily vody, politické hnutí Město Lidem Rumburk s ČSSD chce prostřednictvím svých zastupitelů Kucera odvolat. Zároveň se na zastupitelstvu má rozhodovat o rozdělení zmíněné rumburské organizace DK Střelnice a sportoviště Rumburk k 1. 1. 2017.

Zastupitelstvo se odehrávalo ve čtvrtek 15. 9. 2016 od 15:30 právě v DK Rumburk.

zastupko program


Velkým tématem byl stav Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.Shrnutí? Nemocnice je na tomopravdu špatně.Chybí personál i peníze, pojišťovny nechtějí proplácet výkony. Kraj nemocnici dává peníze, ale je jich málo. Plusem jsou okolní obce, které začínají chápat tristní situaci a snaží se přispět na provoz. Dále bylo zmíněno, že informace o prodeji nemocnice jsou jen fámy.

 JT 1369


Emoce byly také u jednání o opravě usnesení o územním plánu dle metodiky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Někteří hosté z řad občanů považují některá usnesení za nezákonná.

 JT 2


Nejdůležitějším bodem bylo samotné rozdělení příspěvkové organizace města DK Střelnice a sportoviště města Rumburk. Jako host byl přizván pan Andrle jako předseda pracovní skupiny, která doporučila rozdělení. „Kdybych měl oznámkovat spolupráci pana Kucera s naší skupinou, bylo by to za 4-,“ řekl Andrle. Vystoupil také pan Kucer, který řekl, že rozhodnutí o rozdělení organizace je pouze politické. Místostarosta Pimpara se dostal do sporu se zastupitelkou Nedvědovou. Bylo to především kvůli údajům, ze kterých pracovní skupina vycházela, a také kvůli možné předpojatosti skupiny, jelikož Město Lidem dlouhodobě vyjadřuje snahu rozdělit organizaci.

Místostarosta Pimpara označil lidi kolem zastupitelky Nedvědové jako rumburskou smečku.Také kritizoval konverzaci rady města na Facebook a řekl, že se mu nelíbí spolupráce koalice v Rumburku. Paní Macháčková hrubě osočila zastupitelku Nedvědovou, doslova řekla: „Jsi zapšklá ženská, která jenom všechny napadá.“ O pět minut později jednání opustil zastupitel Dubravec a starosta Sykáček oznámil, že jestli se takové excesy budou opakovat, odročí zasedání zastupitelstva.

Nyní pozor, je tu pozměňovací návrh. Zastupitelstvo bude hlasovat o odvolání ředitele Kucera jako o doporučení radě města. Návrhová komise bude formulovat tento pozměňovací návrh. Hlasovat se bude podle jmen:

Adamec Petr (ČSSD – BEZPP) ANO
Andrš Radek, Ing. (ANO 2011 – BEZPP) NE
Bušková Romana, Ing. (ODS – BEZPP) NE
Diviš Karel, Mgr. (ANO 2011 – BEZPP) ANO
Dvořák Dalibor, Bc. (ČSSD) ANO
Dvořák Evžen (KSČM) NE
Dubravec Petr , Mgr. (ODS) NEPŘÍTOMEN
Kittl Alois, Ing., místostarosta města, člen rady města (Město lidem – BEZPP) ANO
Kolařík Vladimír, MUDr. (ODS – BEZPP) NE
Kotmel Waldemar (Město lidem – BEZPP) ANO
Kucer Miloslav, Mgr. (Rumburáci.cz – NK – BEZPP)ZDRŽEL SE
Nedvědová Bronislava, člen rady města (Město lidem – BEZPP)ANO
Pimpara Jiří, místostarosta města, člen rady města (ODS)NE
Pokorný Ladislav, Mgr., člen rady města (ČSSD)ANO
Růžička Josef, Mgr. (Město lidem – BEZPP) ANO
Růžička Ladislav, Ing. (ANO 2011) NE
Schäfer Karel, Ing., člen rady města (ODS) NEPŘÍTOMEN
Staněk Václav (KSČM) NE
Sykáček Jaroslav, Ing., starosta města, člen rady města (ČSSD) ANO
Vít Pavel, Bc. (ČSSD) ANO
Vondráček Petr, MUDr., člen rady města (ČSSD – BEZPP) NEPŘÍTOMEN
Zibnerová Anna (ČSSD) ANO
Žáková Dagmar, Mgr. (ČSSD) ANO

Pro odvolání ředitele Kucera a rozdělení organizace bylo 12 zastupitelů, proti 7, zdržel se 1. To znamená, že návrh byl schválen. Organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk bude opět rozdělena na dva samostatné subjekty. Zároveň bylo radě města doporučeno odvolat ředitele DK a sportovišť pana Kucera. Podle hlasování v zastupitelstvu by mělo toto odvolání projít i radou.