weby pro nejsevernější čechy

Konference Vincenz Pilz (Varnsdorf)

Dovolte, abychom Vás pozvali na konferenci věnovanou dvoustému výročí narození sochaře Vincenze Pilze, která se uskuteční 19. října 2016 ve Varnsdorfu.

Konference se uskuteční 19. října 2016 ve Vzdělávacím středisku služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, Karlova 3317, 407 47 Varnsdorf

Program konference:

09:00 – 10:00 Prezence a úvodní slovo

10:00 – 10:30 Život a dílo Vincenze Pilze (Ing. Peter Pinkas,Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland, Böblingen)

10:30 – 11:00 Pilzův učitel Johann Gruss st. – restaurátor Růžencové slavnosti (PhDr. Olga Kotková, Ph.D., Národní galerie v Praze)

11:00 – 11:30 Severočeský rodák Josef Führich (*1800 – †1876) a jeho kariéra ve Vídni v letech 1840 až 1876 (Mgr. Markéta Kroupová, Oblastní galerie v Liberci)

11:30 – 11:45 Přestávka

11:45 – 12:15 Pilzovo dílo na jižní Moravě (PhDr. Karel Severin, s. Lukas s.r.o., Brno)

12:15 – 12:45 Pilzův římský pobyt (PhDr. Martin Musílek, Městské divadlo Varnsdorf)

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 14:30 Vídeňská Ringstraße a její architekti (Mgr. Jan Galeta, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

14:30 – 15:00 Architekt a profesor Theofil von Hansen a jeho stavby v Řecku a Rakousku–Uhersku (Ing. arch. Zdeněk Lukeš,New York University Prague)

15:00 – 15:15 Přestávka

15:15 – 15:45 Sochař Ernst Julius Hähnel

15:45 – 16:15 Pokusy o vybudování Pilzova pomníku ve Varnsdorfu (Mgr. Josef Rybánský, Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka Varnsdorf)

16:15 – 17:00 Diskuse a ukončení konference

Termín pro podání přihlášky je do 15. října 2016.

Kapacita přednáškového sálu je 50 míst.

Kontakt:

Mgr. Josef Rybánský

Oblastní muzeum v Děčíně,

POBOČKA VARNSDORF

Legií 2574

407 47 Varnsdorf

E-mail: Rybansky@muzeumdc.cz

Tel.: +420 737 917 848 / 412 334 107

Tagy