weby pro nejsevernější čechy

232

Kdyby se (můj, váš, náš, jejich) svět a životaběh řídíl striktně podle pravidel numerologie, pak jsme tady v Ústeckém kraji vyslověně v blaženém předrájí. Ne úplně v ráji, ale měli bychom tím směrem velmi slušně našlápnuto.

A teď tajenka, týkající se čísla 232: za a) (cituji z numerologických stránek) : „Nanebevzetí mistři vystupují v roli spolutvůrců vašeho nového projektu. Říkají vám, že sdílejí vaše nadšení a vědí. Že všechno vychází tak, jak si přejete. Mistři vidí, že vaše budoucnost bude zaručeně plná štěstí, po kterém toužíte. Užijte si tuto novou fázi vašeho života.“

a za b) jde o oblast Ústeckého a Karlovarského kraje. Nastojte! Podle nejnovějších výsledků výzkumu neziskové organizace Social Progress Imperative, vytvořeného pro Evropskou komisi patří tomuto dvoukrají krásné 232. místo!

Tzv. „Regionální index společenského rozvoje v EU“. Index, sestavený z 50 ukazatelů, poměřuje společenský i ekonomický rozvoj a úroveň životního prostředí v 272 regionech (NUTS-2) osmadvaceti členských států Evropské unie. Pokrývá přitom tři okruhy – základní lidské potřeby ( např. výživu a základní lékařskou péči, vodu a hygienické podmínky, osobní bezpečí), předpoklady pro životní pohodu ( přístup k základnímu vzdělání, k informacím, zdraví, kvalita životního prostředí, atd.) a příležitosti obyvatel (osobní práva a svobody, možnosti volby, tolerance, začlenění, přístup k dalšímu vzdělávání). Z těch 272 sledovaných evropských regionů se Ústecký kraj, společně s Karlovarským krajem braný jako samojediný dvoukus, jak již řečeno, umístil na nádherném 232. místě! Umístěny za „peklem Severu“, resp.“peklem Severo-Západu“ jsou už jen místa, o kterých by se jistě naši soukmenovci, ovládaní systémem „Buřty, pivo, nenávist“ nechtěli ani otřít, natož s nimi soutěžit v oborech kvality života. Jde například o severovýchodní a jihovýchodní oblasti Rumunska, či severozápadní a jihovýchodní Bulharsko… Koukněte->

To skvělé 232. místo v mezinárodním žebříčku je zároveň i nejhorším umístěním v rámci České republiky!

Snažím se z plných sil, abych v tomto katastrofálním ohodnocení nečinnosti řídících orgánů kraje (krajů) našel alespoň záblesk shora zmiňované optimistické vlny. Pochybuji z plna mozku, že mistři spoluvytvářejí tuto situaci, z níž by měla vzejít budoucnost plná štěstí, po němž tu všichni toužíme!

Ale možná se pletu. Možná, že když po letech bezuzdného vykrádání evropských dotací, které šly na zparchantělá a předem dohodnutá místa a projekty, načež se poslední čtyři roky pod velením prvního komunistického hejtmana v dějinách České republiky nedělo skoro nic, dostaví nějaká hospodářsko společenská nirvána. Kurt se asi nezjeví, ale možná, že by někdo „tam nahoře na kraji“ mohl zarazit odliv lidí, mohl by zařídit větší počet pracovních příležitostí i v dopravně hendikepovaném Výběžku, a vlastně ukažte prstem na jakoukoli oblast lidské činnosti, s výjimkou snad „rytí držkou v zemi“, a najdete námět, co na Severozápadě zlepšit… Takže snad, blbě bylo a je, už by o mohlo být jen lepší…

Tak, přátelé, hip hip 232! Ano, bude líp!