weby pro nejsevernější čechy

ÚRODA – výstava v galerii VMG v České Lípě

V úterý 8. listopadu 2016 zahájíme poslední letošní výstavu v prostorách Galerie. Studenti a absolventi Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem představí své práce, vzniklé v rámci výuky prakticky zaměřených předmětů v průběhu letního semestru 2016/2017.

Shlédnout budete moct i práce, které byly vystaveny v rámci Bakalářských a diplomových prací pod odborným vedením pedagogů katedry z řad zaměstnanců a interních doktorandů.

Výstava, příznačně nazvaná ÚRODA, ukazuje široký mezioborový a intermediální přesah KVK, s nímž se studenti v průběhu svého studia setkávají. Přehlídka vybraných děl se zaměřuje převážně na plošné malby a kresby, ale obsahuje i medium videa, instalace či tvorbu v prostoru. Jako každý semestr, také letos zpracovávali studenti své semestrální práce s ohledem na zadaná témata. Do výstavy jsou rovněž zařazeny experimentální kresby studentů, kteří se účastnili několikadenního kurzu v přírodě v rámci předmětů Tvůrčí kurz a Kurz site specific tvorby, zaměřených na tvorbu a prožívání v krajině. Z řady prací, vzniklých v průběhu kurzu, byly do výstavy vybrány „kresby“ realizované v krajině, ale především s pomocí krajiny (záznamy chůze, pohybu větví, otisky stromů apod.).

Výstavu zahájíme v úterý 8. 11. v 17.00 hod. v prostorách Galerie.

Studentské práce Katedry výtvarné kultury / Pedagogická fakulta UJEP

Galerie Jídelna a galerijní chodba

9. 12. – 31. 12. 2016

Vernisáž 8. 11. v 17.00 hod.

MgA. Jan Prošek

odborný asistent KVK

Jana Jermanová Jakubská

Vedoucí oddělení výstav, propagace a galerie VMG

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297, 470 34 Č. L.

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

Tagy