weby pro nejsevernější čechy

Knižní novinky na 14. regionálním knižním minitrhu ve Varnsdorfu

O varnsdorfském regionálním knižním minitrhu psal již Ivo Šafus. Protože se nemohl zúčastnit celé akce, nemohl přinést informaci o tom nejpodstatnějším – knižních novinkách, vzniklých v regionu za uplynulý rok.

Tady jsou, jak byly představeny v sálku Městské knihovny Varnsdorf v sobotu 12. listopadu 2016 dopoledne:

Varnsdorf – Historie průmyslu

Libuše Horáčková nabídla tradiční tematický závěsný kalendář z produkce Nakladatelství Roman Horáček, tentokrát zachycující fotografií i slovem historii varnsdorfského průmyslu. Při té příležitosti představila také nejrůznější papírové betlémy, které se v poslední době staly převažující produkcí tohoto nakladatelství.

Mandava 2016

Dvojice editorů Martin Havlíček a Josef Zbihlej předali veřejnosti horkou novinku z produkce Kruhu přátel muzea Varnsdorf (KPMV) – oblíbenou vlastivědnou publikaci Mandava s vročením 2016. Obsahuje stati o významných osobnostech města i širšího regionu: jubilujícím sochaři Vincenci Pilzovi, ve světě slavném (doma poněkud opomíjeném) přírodovědci Tadeáši Haenkem, knihovnici s velkým „K“ Zdence Holečkové a tolštejnologovi Janu Štikovi. Ale nejen o nich, je tam počtení také o nové galerii v Jiřetíně pod Jedlovou, o broucích a motýlech na Hraničním buku, nových varnsdorfensiích atd. A jako obvykle je ve druhé části spolková ročenka KPMV.

Audiokniha Pohádky pro světlo

V nabídce letošního minitrh se poprvé objevily i zvukové nosiče, konkrétně „cédéčka“. Nevidomý Roman Vaněk představil zvukovou podobu své pohádkové prvotiny Pohádky pro světlo. Audiokniha je už hotová (texty načetla Hana Rychetníková), nyní se čeká na tiskárnu, až dodá booklety a potisky na disky. Vaňkovi se docela daří knížku prodávat a má chuť do pokračování. Má už napsáno několik dalších pohádek, které čekají na redakční zpracování. Kdo byl na besedě s ním ve varnsdorfské knihovně nebo jinde, tak ví, co obnáší psaní na počítači s hlasovým výstupem skutečně naslepo. Proto si houževnatý Roman Vaněk zaslouží náš obdiv. Jeho literární tvorba zraje k dokonalosti zvolna, ale není kam spěchat.

Sestra smrt

Varnsdorfská spisovatelka Marie Rejfová přečetla úryvek ze své ještě knižně-miminkovsky vonící novinky. Je to pokračování úspěšného fantasy debutu Čarověník nazvané dost pochmurně Sestra smrt. Při četbě byla rušena několika malými dětmi, které zřejmě zajímaly jiné věci, než knížky a jejich autoři, ale spisovatelka byla statečná, nedala se vynervovat a dočetla úspěšně zamýšlený úryvek. A bylo to moc fajn. Nicméně o této knížce jsme už dříve napsali ve Výběžku dost, tak ji jen doporučím laskavým čtenářům k přečtení (čte se dobře), a vrhnu se na další tituly. A protože hned ty tři následující jsem ani v ruce neměl, vypůjčím si k jejich charakteristice jako podklad části „mandavských“ textů Martina Havlíčka.

Krajina kovaných křížů

Manželé Natálie a Jiří Belisovi vydali pozoruhodnou knížku nazvanou Krajina kovaných křížů. Podle jejich zjištění je totiž Děčínsko a Šluknovsko bohaté na drobné sakrální památky, zejména pak kované kříže s plechovými siluetami na kamenných podstavcích. Právě tento typ stále ještě dominuje krajině Šluknovského výběžku a četný je i na Děčínsku, a to přesto, že ve 2. polovině 20. století jich mnoho podlehlo přirozenému chátrání i cílenému ničení. Ty, co zbyly, jsou připomínkou někdejšího duchovního rázu regionu a zasluhují ochranu a odbornou péči. Publikace k tomuto konání motivuje zasvěceným a čtenářsky přístupným výkladem včetně informací o technologii zhotovení křížů a praktická doporučení k jejich opravám, konzervaci a restaurování. Čtenáři ocení také bohatou dokumentaci: historická vyobrazení, současné fotografie, instruktážní detaily a rovněž soupis zjištěných kovových křížů v celém regionu s přepisem nápisů.

Historie a současnost stuhařských firem

David Sklenář sepsal a vydal dvojjazyčnou česko-německou naučnou brožuru Historie a současnost stuhařských firem ve Šluknovském výběžku. Podle jeho slov vznikla jako vedlejší produkt jiného projektu, a já dodávám, že je to dobře. On sám je pracovníkem firmy STAP Vilémov, jedné z mála firem, které dodnes navazují na tradici výroby stuh na Šluknovsku, takže ví, o čem píše.

V úvodní kapitole zachycuje rozvoj textilního průmyslu v našem regionu v historickém kontextu. Po kapitole o šluknovské tkalcovské škole, založené r. 1875, následuje přehled stuhařských firem v uspořádání podle obcí (Velký Šenov, Vilémov, Mikulášovice, okolní obce) a končí se obdobím národního podniku Stap Vilémov (1950-1988). Jako bonus je připojena fotopřehlídka textilních kalendářů vydávaných firmou od 50. let do současnosti. A opět – bohatá nadílka kvalitních reprodukcí fotografií, listin, reklam apod.

Kaple sv. Alžběty Durynské

K 80. výročí vysvěcení kaple vyšla útlounká brožura Ester Sadivové Kaple sv. Alžběty Durynské v Dolních Křečanech, v níž rumburská muzejnice shrnuje výsledky bádání o historii této kaple a osudech pamětních desek k uctění obětí 1. světové války z Dolních Křečan. Na dvanáct stran se jí podařilo vměstnat popis slavnosti svěcení na konci května 1936, medailony osobností spojených s výstavbou kaple i samotné svaté Alžběty Durynské, okolnosti zřízení pamětních desek padlým i jejich nedávnou obnovu a také množství historických i současných fotografií, bohužel většinou miniaturních. Navíc vše česky a německy. Škoda, že vydavatel nepřidal kačky na nějakou stránku navíc.

Kuchyně. Dětem vstup povolen

Knížka pro děti i jejich rodiče? Do tohoto ranku nejspíš patří pozoruhodná a hravá kuchařka Evy Takové nazvaná Kuchyně. Dětem vstup povolen. Autorka předstoupila před publikum se dvěma svými dítky, jedno ještě v kojeneckém ranečku, starší syn se již poučeně zapojoval do představování publikace. Měl jsem ji v ruce jen krátce, takže se rozpomínám jen na některé netradiční recepty, například „nebramborové“ hranolky, na kartičky se zobrazením kuchyňských „ingrediencí“, jako jsou potraviny, nádobí apod. Milá i praktická publikace!

Ploučnické květy

Na pomezí beletrie (zde německé poezie zapomenutých autorů z Českolipska) a naučné literatury stojí dvojjazyčné česko-německé Ploučnické květy z produkce Krajské vědecké knihovny Liberec. Knížka tematicky navazuje na obdobné „květy“ jizerské a frýdlantské a její editoři a překladatelé Marek Sekyra a Otokar Simm udělali záslužný badatelsko-popularizační čin.

Kalmanach s umíněným Ikarem

Kalmanach 10, 2016/2017, tak se jmenuje výpravná publikace Kruhu autorů Liberecka, kterou představili jeho editoři a zároveň čelní představitelé jmenovaného literárního spolku Jan Šebelka a Luboš Příhoda. Hlavní příspěvek Kalmanachu 2016/2017 je věnován básnířce a malířce Haně Fouskové, která podlehla na konci roku 2015 rakovině. Jde o souhrn vzpomínek, rozhovorů a recenzí na její výstavy a knihy pod názvem „Po horách chodí démoni a lákají mě k sobě“. Dalším rozsáhlým materiálem připomínáme kulaté výročí katastrofy na Bílé Desné nazvaný „Sto let starý příběh protržené přehrady“. Víc než polovinu nejnovějšího sborníku zabírá literární tvorba prozaiků, překladatelů a básníků. Mezi jinými dva kriminální příběhy Štěpána Kučery „V království Urubů“ a ukázka z divadelní novely Milana Exnera „Nářky starého herce“. Zajímavý pohled také přináší korespondence Josefa Krále se slavným švédským spisovatelem slovenského původu Vladimírem Oravským nebo reportáže Marka Řeháčka ze zimních návštěv Rujány. Z překladů pak upozorňuji na básně ukrajinské básnířky Teťany Dzjubové a drážďanského Petera Gehrische.

Luboš Příhoda přivezl ukázat svou básnickou novinku, bibliofilii Umíněný Ikaros, ze které jsem přečetl jednu satirickou báseň. Milá a vzácná knížulenka.

Myslimír a jeho putování

Objevný titul pochází z libereckého nakladatelství Bor patřící Evě Koudelkové a má název Myslimír po horách krkonošských putující. Nabízí prastarý text z dob, kdy se teprve tvořila moderní čeština. Autor knihy, náchodský kněz, historik a spisovatel Josef Myslimír Ludvík, líčí cestu z Náchoda na Sněžku a na další místa na naší i slezské straně pohoří. Text je nejstarším českým cestopisem Krkonoš a jeho ojedinělost spočívá v tom, že jde o jeden z prvních pokusů o počeštění převážně německého zeměpisného názvosloví tohoto pohoří. Dosud byl otištěn pouze v časopisu Čechoslav roku 1824. Kniha je bohatě ilustrována dobovými rytinami a litografiemi tematicky se vztahujícími k navštíveným místům. Text je opatřen komentářem a výkladovým slovníčkem neobvyklých dobových výrazů, trasu pouti zachycuje schematická mapka.

Bitva s těžkou nemocí

Varnsdorfská rodačka Adéla Kopecká napsala inspirativní knihu o svém zápase s těžkou nemocí Bitva, kterou jsem si nevybrala. Autorka bohužel nemohla přijet, tak to zbylo na mně. Knížku mi půjčili krátce před prezentací, proto cituji z textu vloženého pod nickem „frikulinka81“ do Československé bibliografické databáze:

„Nějaká malignita tam je,“ oznámil mi lékař ve chvíli, kdy jsem to tak úplně nečekala. Seděla jsem tam na té malé židličce docela zdrcená a nemohla tomu uvěřit. Po tváři mi tekly slzy a hlavou se mi honily tisíce černých myšlenek. Přemýšlela jsem nad tím, jak vůbec ustojím všechny ty věci, které mě čekají. Zvládnu to?

Kniha je autobiografií psanou formou deníkových zápisků, jež mapuje autorčin život s nemocí od diagnostiky karcinomu prsu až po ukončení hlavní léčby a návrat k běžnému životu. Odhaluje nejen pocity smutku a beznaděje, ale přináší i celou řadu humorných situací. Při čtení se dostanete do nitra autorčiny duše a prožijete s ní všechny starosti i radosti v období osmi měsíců.

Myslím, že vydání téhle knihy je smysluplným projektem.

Krompach pro turisty

Česko-německou brožuru Ulricha Langeho, která zve na Toulky obcí Krompach a okolím jsem měl v ruce opět jen krátce, takže mohu poznamenat, co jsem stačil zaregistrovat při prolistování: zajímavá a užitečná pro tuláky, kteří zatouží procházet se krásným okolím této obce po obou stranách hranice se Saskem.

Houbařův sen

V Českém Švýcarsku je pohádkou téměř každé místo. A téměř každé místo má i svůj pohádkový příběh. Deset kouzelných míst najdete v pohádkách Františka Kvíze nazvanou Houbařův sen (pohádky Českého Švýcarska). Schovávají se mezi vysokými skalními věžemi, v hlubokých lesích. Pohádky vznikaly za zimních posezení lidí, kteří v téhle krajině od nepaměti žijí. Každý něco přidal, autor vše posbíral, doplnil své, a vznikla podivuhodná kniha pohádek vázaná k jednomu z nejkrásnějších koutů České republiky.

Z pohádky do pohádky

Sborníček dětských prací Z pohádky do pohádky. Přináší pohádky vytvořené (až na dvě výjimky) dětmi ze dvou regionů – Šluknovska a z pomezí jižních a středních Čech. V rámci projektu místních akčních skupin z Mladé Vožice a našeho regionu děti vymýšlely nové pohádky a báje, které se odehrávají v místě jejich bydliště nebo okolí s cílem zachytit tamního genia loci. K tomu pak školní děti kreslily obrázky. Zajímavý počin. Byl jsem na chvíli nedaleko jejího zrodu, takže vím, že práce všech týmů byla poctivá a pro děti inspirativní.

Český betlém keramický i vyprávěný

Alena Melicharová vytvořila pro vnoučata milé vyprávění o tradici Vánoc a současně příběh Božího narození nazvanou Český betlém jako doprovod k barevným fotografiím postaviček z keramického betlému Aleny Kartákové. Prozaický text je prokládám básničkami. Skvělý dárek nejen k Vánocům a nejen pro děti. Kniha je věnována 250. výročí narození hudebního skladatele Jana Jakuba Ryby.

Opouštění

Městská knihovna Varnsdorf připravila k představení dvě publikace. Nejprve to byla publikace se symbolickým názvem Opouštění, což je sborník ze soutěže Literární Varnsdorf 2016. Nad redigováním této knížky jsem se něco natrápil s umanutými autory a jejich tvrzeními, jako třeba že čtenář, který není atlet – běžec, nemůže chápat, co je to startovní pistole. Tudíž pro takového je nutné „onu věc“ popsat názorněji, v daném případě výrazem „malá pistole“. Já, jako jeden z neatletů jen doufám, že tam kdesi nestartují například pomocí 9mm lugeru typu Ruger. A pokud ano, pak že jen slepými náboji… Ale jinak je ta knížka plná zajímavých básní i prozaických textů. Přináší dílka 22 autorek a autorů, celkem 37 básní, 8 prozaických a 2 publicistické texty. Mezi tuctem básníků je pro varnsdorfské příznivce literatury nejzajímavější „náš“ Jaroslav Vraj, který je příjemným objevem nejen proto, že žije a tvoří ve Varnsdorfu. Pozoruhodnými autory jsou, mimo jiných, dva nejvzdálenější: ze slovenské Dobšiné a z polské metropole Varšavy.

Brězanovy Příběhy o vodě

Druhou představenou publikací z vydavatelské dílny varnsdorfské knihovny byl český překlad prozaických miniatur lužickosrbského klasika Jurije Brězana nazvaný Příběhy o vodě, který v současné době už putuje z tiskárny do knihovny, aby se poprvé dostal do rukou čtenářů v sobotu 3. prosince v pražském Lužickém semináři a brzy poté – v úterý 6. prosince ve Varnsdorfu na křtinách za přítomnosti prakticky všech, kteří se na realizaci podíleli, mj. také lužickosrbské malířky německého původu Isy Bryccyny, autorky báječných ilustrací. Publikum minitrhu mělo unikátní příležitost vidět pracovní výtisk. Nutno zde s poděkováním dodat, že vydání knihy podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

Oslava století českého trampingu na cédéčku

Ke stému výročí doložené existence českých trampíků vydal varnsdorfský Jaroslav Kouba ve svém Homegrown-Clubu dvojdesku Jaroslava Melichara 100 let trampingu v českých zemích 1916-2016. Autor tuto pozoruhodnou kompilaci představil notně prořídlému publiku nahrávkou na prastarém mechanickém gramofonu Columbia. Kdo odešel (nebo vůbec nepřišel) prohloupil. Tenhle stroj už hned tak neuvidí. Těch několik vytrvalců bylo odměněno přípitkem na pokřtění tohoto zdařilého hudebně-historického projektu svatomartinským templářským vínem od Templaria Bohemica. K cédéčku samotnému se později ještě vrátíme podrobněji.

Tradičním odpoledním zlatým hřebem minitrhu bylo setkání se známým spisovatelem. Letos sálek naplnil publikem Michal Viwegh. A pobavil povídkou o tom, jak zastavit drbání drben v malém městě.

A to je vše, milé děti. Pokud nám něco uniklo, jako třeba brožura Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české 2011 – 2016, pak jen proto, že jsem o její existenci opravdu nevěděl. Tak příště.

Milan Hrabal

Tagy