weby pro nejsevernější čechy

Poutní místo Filipov si připomene 151 let

V pátek 13. 1. 2017 ve 4.00 h. se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše svatá celebrovaná litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem.

V tento den uplyne sto padesát jedna let od zjevení Panny Marie ve Filipově (1866) a uzdravení Magdaleny Kade. Slavnostní poutní mši v brzkém lednovém ránu navštěvují stovky věřících z Čech, Německa a Slovenska. Poutní kostel s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Bazilika se nachází ve Filipově, místní části Jiříkova, v těsné blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo.

Poutníci přichází k bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů již v průběhu noci a z dálky je vítá vyzvánění zvonů. Cestu mnozí absolvují pěšky, ve větším počtu se na pěší pouť vydají např. z Rumburku a ze Šluknova. Před čtvrtou hodinou ranní poutním kostelem zní filipovská poutní píseň „Uzdravení nemocných / Heil der Kranken“. „Poutní kostel ve Filipově je přístupný od 12. 1. 2017 nepřetržitě celou noc. Nejprve se 12. 1. uskuteční od 17.00 h. mše svatá v milostné kapli Uzdravení nemocných. Poté se v kostele střídají služby zajištěné farností. Poutníci mohou přicházet do kostela až do mše sv. ve 4.00 h.,“ řekl P. Jozef Kujan, rektor baziliky minor ve Filipově a jiříkovský farář. „Po pontifikální mši 13. 1. 2017 ve 4.00 h. ráno následuje v 9.00 h. mše svatá v německém jazyce. V 10.30 h. se koná mše svatá v českém jazyce a v 17.00 h. pak česko-německá mše svatá. Od 14. 1. do 20. 1. 2017 se v poutním kostele ve Filipově koná oktáv zjevení se mší sv. od 17.00 h.,“ vysvětluje P. Jozef Kujan.

Monumentální poutní kostel ve Filipově pochází z let 1870–1885. Postaven byl na místě domu čp. 63, v němž se 13. 1. 1866 tkadleně Magdaleně Kade zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Filipov se svou proslulostí a četností uzdravení v první polovině 20. století řadil mezi vyhlášená evropská poutní místa. V bazilice minor ve Filipově se celoročně konají česko-německé mše svaté, každou neděli od 10.30 h. a každého 13. dne v měsíci. V červenci a srpnu v poutním kostele probíhá mezinárodní festival varhanní hudby. V hlavní lodi kostela je k vidění česko-německá výstava o historii poutního místa Filipov.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

151. výročí poutního místa Filipov (1866–2017)

Pořad bohoslužeb:

Čtvrtek 12. 1. 2017., 17.00 h., večerní mše sv.

Pátek 13. 1. 2017, 4.00 h. ráno pontifikální mše sv., celebruje Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup, 9.00 h. mše sv. v německém jazyku, 10.30 h. česká mše sv. a 17.00 h. česko-německá mše sv.

Oktáv zjevení: 14. 1.– 20. 1. 2017, 17.00 h. mše sv.

Poutní místo Filipov

Filipov je významným mariánským poutním místem spjatým se zjevením Panny Marie dne 13. 1.1866 a uzdravením Magdaleny Kade. V monumentálním poutním kostele s čestným titulem basilika minor se konají pravidelné česko-německé mše svaté. V průběhu roku sem míří posluchači varhanních koncertů. Poutní chrám spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov.

Poutní kostel (1873–1885) a milostná kaple (1870–1873) ve Filipově jsou významnými sakrálními památkami severních Čech. K požehnání kaple Uzdravení nemocných došlo 13. 1. 1873 a kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů 11. 10. 1885. Stavbu kaple a kostela realizoval podle plánů Franze Hutzlera z Vídně Gustav Sachers z Liberce a Josef Hampel z Rumburku. Roku 1926 povýšil papež Pius XI. poutní kostel na basiliku minor. Filipov se svou proslulostí a četností uzdravení řadil v první polovině 20. století mezi vyhlášená evropská poutní místa.

Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově

Adresa:

Ul. Na Vyhlídce, Jiříkov – Filipov

GPS: 50°58’50.47″N, 14°35’50.21″E

Poutní kostel se nalézá v Diecézi litoměřické, ve městě Jiříkov, v místní části Filipov, na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.

Železniční zastávka: Rumburk 4,5 km a Neugersdorf 1,5 km (Sasko)

Autobusová zastávka: Filipov – kostel, ul. Na Vyhlídce

Duchovní správa:

Římskokatolická farnost Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov

Mše sv.: Neděle od 10.30 h., 13. dne v měsíci od 10.30 h., 1. sobota v měsíci od 10.30 h.

Eucharistická adorace: 1. sobota v měsíci od 9.30 h.

Kontakt: tel. +420 739 905 907, www.facebook.com/poutnimistofilipov, e-mail: jirikovrkf@seznam.cz, www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Podrobnosti o Římskokatolické farnosti Jiříkov

Římskokatolická farnost Jiříkov je církevní právnickou osobou. Spravuje ji komunita salesiánů. Farnost zajišťuje náboženskou činnost a orientuje se na sociální projekty. K jejím hlavním aktivitám patří práce s lidmi a rozvoj tradičních duchovních hodnot, sociální, kulturní a náboženská činnost a péče o záchranu architektonického dědictví.

Farnost zajišťuje volnočasové aktivity pro děti z Jiříkova. O letních prázdninách je partnerem mezinárodního festivalu Varhanní duchovní hudba v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově, místní části Jiříkova. Pravidelné mše svaté probíhají v kostele sv. Jiří v Jiříkově, bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově a Domově Srdce v dlaních ve Filipově.

V roce 2008 připravila ŘKF Jiříkov česko-německý propagační projekt zaměřený na poutní místa Šluknovska, více www.poutni-mista-sluknovsko.cz.

Tagy