weby pro nejsevernější čechy

Ve Filipově si poutníci připomenou 158 let od zjevení Panny Marie

V sobotu 13. ledna 2024 ve 4.00 hod. se v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše svatá celebrovaná litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem.

V tento den uplyne sto padesát osm let od zjevení Panny Marie ve Filipově (1866) a uzdravení Magdaleny Kade. Další mše sv. následují 13. 1. v 9.00, 10.30 a 17.00 hod. V oktávu zjevení (14. 1. až 20. 1. 2024) začíná mše sv. v 17.00 hod. Poutní kostel s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov.

Tagy