weby pro nejsevernější čechy

Do Muzea Rumburk za Augustem Frindem

Mezi obrazy významného krásnolipského malíře se odehraje akce pro příznivce výtvarného umění a regionální historie. V pátek 17. 2. 2017 od 17.00 h. začne v Muzeu Rumburk komponovaný podvečer s názvem „August Frind v obrazech a slovech“.

Přednáška Mgr. Gabriely Jeřábkové z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem přiblíží Augusta Frinda, malíře a rodáka z Krásné Lípy. Zazní ukázky z Frindových dopisů i popis rodného města. Následovat bude prohlídka vybraných obrazů A. Frinda.

Pohled na Krásnou Lípu od Augusta Frinda

Připravena je prezentace česko-německé knihy „August Frind. Životní příběh akademického malíře“, kterou v roce 2016 vydalo Město Krásná Lípa. Pozorní posluchači, kteří zodpoví kvízové otázky a budou mít štěstí při losování, si odnesou knihu podepsanou autorkou G. Jeřábkovou. Zástupci Města Krásná Lípa představí česko-německou naučnou stezku „Po stopách Augusta Frinda“, která se ve městě vybudovala v loňském roce. Akci pořádá Spolek přátel Rumburku, Město Krásná Lípa a Muzeum Rumburk. Více www.facebook.com/spolekpratelrumburku.

Portrét Augusta Frinda ze sbírek Muzea Rumburk

Akademický malíř August Frind (1852-1924) pocházel z Krásné Lípy. Absolvoval Královskou saskou akademii v Drážďanech. Svůj ateliér si zřídil v Mnichově, kde byl též přijat do Mnichovského uměleckého spolku. Po návratu do rodné obce portrétoval místní občany a jeho obrazy zdobily drobné sakrální památky v okolí Krásné Lípy. Největší zakázkou A. Frinda byla výzdoba interiéru novorenesanční Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě. Vytvořil rovněž návrh znaku pro města Varnsdorf a Krásnou Lípu. Ještě za svého života byl A. Frind jmenován čestným občanem města a byla po něm pojmenována ulice. V domě, v němž bydlel, bylo zřízeno městské muzeum a Frindovy sbírky se staly jeho součástí. Po 2. světové válce přešly do vlastnictví rumburského muzea. Pro početnou malířskou tvorbu byl August Frind zván „Brožíkem Šluknovského výběžku“. August Frind „byl malířem staré školy, odmítal moderní směry, snad i proto se nedostal do popředí zájmu uměleckých žurnálů a kunsthistoriků“, uvedla Gabriela Jeřábková, autorka Frindovy monografie.

Mgr. Klára Mágrová

Spolek přátel Rumburku

mobil: +420 724 072 525

e-mail: klara.magrova@seznam.cz

https://www.facebook.com/spolekpratelrumburku/

Tagy