weby pro nejsevernější čechy

Den otevřených dveří ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf 2017

Na 200 návštěvníků se přišlo ve středu 15. 3. 2017 podívat na novinky v prostředí ZŠ náměstí ve Varnsdorfu.

A určitě nelitovali. Vždyť na ně čekaly nejen otevřené dveře učeben, ale spousta her, soutěží, zábavy, vzdělávání, které připravili žáci školy pod vedením šikovných pedagogů. A tak se všichni mohli zabavit hlavolamy, jazykovými koutky, chemickými pokusy, výtvarnými dílničkami, lanovým centrem, dokonce si mohli v interaktivních učebnách zahrát na programátory. Myslelo se i na hladová bříška. Návštěvníci využívali občerstvení přímo v kuchyňce, či prostřednictvím stolečků v prvním poschodí. A kdo chtěl, neodcházel s prázdnou. Nápaditost a fantazie žáků a pedagogů plně rozkvetla v učebnách-prodejničkách.

Hlavní program proběhl v učebně 5. ročníku, kde jsme společně byli ohromeni „Smyšlenou pohádkou“, zajímavě pojatým vystoupením „Z historie Varnsdorfu“ či „Sborečkem“. Úžasné!!

Všechny nás navíc potěšila návštěva vedení města. Pan starosta Ing. Stanislav Horáček i místostarosta ThDr. Roland Solloch museli být určitě nadšeni aktivním a smysluplným Dnem na škole.

Děkujeme všem příznivcům a návštěvníkům a zase někdy příště!

V. Zemler, ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše

Foto: Ivo Šafus

Redakční PS: Letos velké překvapení v po letech objevených „podzemních“ prostorech školní družiny. Fakticky jsem neměl tušení…

V archivu máme rok 2016 ->, rok 2013 ->,rok 2012 ->

Tagy