weby pro nejsevernější čechy

Ve Filipově se opraví podlaha v milostné kapli

Kaple Uzdravení nemocných v poutním kostele ve Filipově na Šluknovsku se letos dočká nové podlahy.

Opravu ve výši 800 000 Kč zajistí Římskokatolická farnost Jiříkov za přispění Česko-německého fondu budoucnosti a dárců z Německa. Na jaře se vybourá podlaha v milostné kapli, provedou hydroizolační opatření a následně se položí nová keramická dlažba. Stávající podlaha v kapli, která se postavila v letech 1870-1873, dosloužila vlivem zvýšené vlhkosti. Stavební práce si vyžádají několikaměsíční uzavření milostné kaple. Bohoslužby se po dobu oprav, které potrvají do podzimních měsíců, budou konat pouze v hlavní lodi kostela.

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů z let 1870-1885 s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Kostel se nachází ve Filipově, místní části Jiříkova, v těsné blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo.

Monumentální bazilika minor ve Filipově je vyhledávána poutníky, kteří si připomínají zjevení Panny Marie a uzdravení Magdaleny Kade. Kaple Uzdravení nemocných byla postavena na místě domu rodiny Kade, v němž došlo 13. ledna 1866 k mariánskému zjevení. V bazilice minor ve Filipově se celoročně konají česko-německé mše svaté, každou neděli od 10.30 h. a každého 13. dne v měsíci. V červenci a srpnu v poutním kostele probíhá mezinárodní festival varhanní hudby. V hlavní lodi kostela je k vidění česko-německá výstava o historii poutního místa Filipov.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy