weby pro nejsevernější čechy

Jarní koncert Vokálního uskupení Panoptikum a sboru NTC

V neděli 2. dubna 2017 naplněná aula rumburského gymnázia naslouchala jarnímu koncertu gymnaziálního sboru NTC a vokálního uskupení Panoptikum z Ústí nad Labem.

Spojení měst a hudebních těles má jednoduché vysvětlení – Panoptikum vede Jana Honců, bývalá sbormistryně NTC – takže šlo nejen o hudební zážitek, ale i vzpomínkové setkání. A příjemné odpoledne.

Tagy