weby pro nejsevernější čechy

Studentky gymnázia připravují naučnou stezku pro děti

Jsme studentky sekundy rumburského gymnázia. V tomto ročníku pracujeme na projektu
„Já, občan“.Projekt funguje na jednoduchém principu – skupinky dětí si vyberou libovolný problém a snaží se ho nějakým způsobem vyřešit. Náš tým tvoří pět děvčat (Kaštánková Ema, Kozlerová Veronika, Libotovská Natálie, Nedvídková Katka a Šmejcová Jolana).

Naše téma je zaměřeno na to, že především děti chodí málo do lesů a neznají je. Chtěly bychom dětem ukázat lesy tak, jak je neznají a jaký doopravdy je. Nazvaly jsme jej „Znáte naše lesy?“.

Naším prvním úkolem bylo udělat anketu. Ptaly jsme se občanů všech věkových kategorií
v Rumburku a ve Varnsdorfu na dvě otázky. První otázka zněla “Chodíte alespoň 1x týdně do lesa?” a druhá otázka zněla “Proč si myslíte, že je pobyt v lese důležitý?“.

Více se o anketě dočtete na našich webových stránkách.

Vytvořily jsme vlastní e-mailovou adresu, webové stánky – http://www.znl3.webnode.cz/
a navázaly spolupráci s některými weby a organizacemi například výběžek.eu, Příroda.cz, MIC Rumburk, Greenpeace ČR a mnoho dalších. S těmito weby a organizacemi jsme spolupráci navázaly pomocí e-mailu a nebo jsme se s nimi setkaly osobně.

Chystáme se navštívit ZŠ Vojtěcha Kováře – 2. a 3. třída, ZŠ Tyršova – 2. A, 2. B, 3. A a 3. B,
a ZŠ U Nemocnice – 2., 4. a obě 3. třídy. Dětem ukážeme naší prezentaci s hádáním zvuků zvířat, „poznávačkou“ rostlin a zodpovězením na pár otázek. Nakonec dětem řekneme informace o naší soutěži.

Hlavní částí našeho projektu je uspořádat ,,naučnou stezku“, respektive body v lese, která dětem ukáží zajímavá místa o nichž se moc nemluví, lidé je neznají a přesto jsou něčím zajímavá. Stanovišť bude deset, z toho devět bude v okolí Rumburka a jeden bude umístěn mimo Rumburk – v okolí Doubice. To bude bonusové stanoviště, bonusový bod. V místě, kde bude bod umístěn, bude na stromě přidělán krátký zalaminovaný text se zajímavostí o daném místě a s ním i frotážka.

Abychom poznaly, že tu dítě bylo, přiloží kartičku s jednotlivými stanovištěmi na frotážku a pastelkou po kartičce přejede – říká se tomu frotáž. Obrázek se poté objeví na zmíněné speciální kartičce, kterou rozdáme při přednášení ve školách. Stanoviště zůstanou napořád, aby tam děti mohly chodit neustále. Kartičky postupně na školách vybereme a nakonec vyhlásíme vítěze. Výsledky budou na webových stránkách. Odměny jsme si připravily formou kvartet, časopisů, pracovních listů či pexesa, které máme domluveny s NP České Švýcarsko. Hlavní cena bude překvapení, které se ale také týká lesa. Přejeme Vám krásné zážitky na naší „naučné stezce“ a věříme, že se Vám náš projekt bude líbit.