weby pro nejsevernější čechy

Úspěšné studium VU3V ve Varnsdorfu završili senioři promocí v aule České zemědělské univerzity v Praze

Konzultační středisko Virtuální univerzity třetího věku ve Varnsdorfu je jedním z jedenácti podobných zařízení v Ústeckém kraji (a jedním z mnoha dalších v České republice), které poskytují osobám v seniorském věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické kondice, podporují rozvoj osobnosti a reagují na měnící se životní a společenské podmínky

Senioři v konzultačním středisku ve Varnsdorfu, jehož provozovatelem je Místní akční skupina Český sever, absolvovali v období let 2014 – 2017 šest semestrů s těmito tématy:

1. semestr, téma Astronomie
2. semestr, téma Lidské zdraví
3. semestr, téma Čínská medicína
4. semestr, téma Etika jako východisko z krize společnosti
5. semestr, téma Evropské kulturní hodnoty
6. semestr, téma Genealogie

Zpestřením studia byla společná exkurze studentů VU3V do Botanické zahrady v Liberci v květnu 2015, která tematicky navázala na právě ukončený semestr Čínská medicína.

Po splnění studijních podmínek, tj. po úspěšném absolvování šesti seminářů, jsou účastníci VU3V zváni na slavnostní promoci v Praze. Tak se stalo i v případě studentů z řad seniorů z Konzultačního střediska ve Varnsdorfu, kteří ve čtvrtek 11. května 2017 převzali v aule České zemědělské univerzity v Praze své diplomy o úspěšném studiu.

Společnou cestu studentů na promoci v Praze, ale i cestovní výlohy do Botanické zahrady v Liberci, bylo možné uskutečnit díky finanční pomoci z Grantu Města Varnsdorfu.

Zájemcům o studium, které se opět rozeběhne koncem září 2017, doporučujeme sledovat naše stránky www.masceskysever.cz.