weby pro nejsevernější čechy

Tři vycházky pro veřejnost nabídnou seznámení s barokní architekturou Rumburku

(Rumburk 24. 5. 2017) Červnová čtvrteční odpoledne nabízí Rumburk komentované vycházky s průvodcem. Tři rozdílné komentované vycházky nabídnou seznámení s barokní architekturou a uměním města.

Vycházky doplní rumburské pověsti a ukázky dobové hudby zkomponované místními hudebníky. Komentované vycházky „Rumburkem s průvodcem I, II, III“ se konají ve čtvrtek 8. 6., 15. 6. a 22. 6. 2017 od 17.00 h. Sraz je před Loretou Rumburk v 16.45 h. Devadesátiminutové vycházky jsou určeny obyvatelům města, návštěvníkům Českého Švýcarska i zájemcům o regionální historii a architekturu. Rezervace je možná na e-mailu: loreta.rumburk@seznam.cz, GSM +420 604 555 922. Vstupné je 100 Kč a snížené 60 Kč. Vycházky s průvodcem se pořádají jako součást oslav 310 let, které letos uplynou od dostavby a posvěcení Lorety Rumburk.

Účastníky tří navazujících vycházek čeká putování za památkami 17. a 18. století doplněné ukázkami dobové hudby a místními pověstmi. Dozví se, proč je Rumburk Městem barokních soch, kterému rumburskému knížeti vděčila panovnice Marie Terezie za záchranu armády, proč sem přijel vojevůdce Ernst Gideon svobodný pán von Laudon či kde byly vyhloubeny morové jámy? Zájemci si projdou bývalý kapucínský klášter s konventním kostelem a loretánskou kapli Panny Marie, seznámí se s historií někdejší kaple sv. Jana Křtitele, kaple sv. Jana Nepomuckého, sloupu Nejsv. Trojice a barokních mostů.

Klára Mágrová

Loreta Rumburk

čtvrtek 8. 6., 15. 6. a 22. 6. 2017, 17.00-18.30 h., Rumburkem s průvodcem I, II, III. Tři rozdílné komentované vycházky za barokní architekturou a uměním města. Sraz před Loretou Rumburk v 16.45 h. Délka trvání: 90 min. Vstupné 100 a 60 Kč. Rezervace: +420 604 555 922, loreta.rumburk@seznam.cz, Více www.loretarumburk.cz

Více informací o Loretě Rumburk sdělí: Mgr. Klára Mágrová, +420 724 72 525, e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

Loreta Rumburk Komentované vycházky Rumburkem červen 2017